Wat Zegt De Bijbel Over Vlees Eten?


Wat Zegt De Bijbel Over Vlees Eten
Pas na de zondvloed geeft God in Genesis hoofdstuk 9 vers 3 toestemming om vlees te eten: „Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven.’ Daarna maakt God tegenover Noach een duidelijk ethisch onderscheid tussen mens en dier.

Waar in de Bijbel staat dat je geen varken mag eten?

Deuteronomium 14:1-21.

Wat zegt de Bijbel over vegetarisch?

Kun je als christen beter vegetarisch leven? – Katholiek Nieuwsblad Elke jongere loopt weleens rond met een vraag die hij of zij aan een geestelijke wil stellen. In deze rubriek doen we dat voor je. Deze week de vraag: is het beter om als christen vegetarisch te leven? Zuster Emmanuel Maas, van de clarissen uit Megen, geeft antwoord.

 • Veel wordt er in de Bijbel niet over vegetarisch eten gesproken.
 • Misschien is het enige vers dat daarop wijst wel te vinden in het allereerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis 1.
 • Daar lees je in verzen 29 en 30 dat God de mens alle zaadvormende gewassen en alle bomen met zaaddragende vruchten als voedsel geeft.

En aan de dieren al het groene gewas.”

Was Jezus een vegetariër?

Met haar uitspraak over de vegetarische Adam en Eva is Marianne Thieme niet het eerste Tweede-Kamerlid van de Partij voor de Dieren (PvdD) dat zich van theologische argumenten bedient. ‘Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten’, zo citeerde haar collega Esther Ouwehand eind januari in een opiniestuk uit Lucas (12:6).

Om te vervolgen: ‘Met het verhaal over Noach werd de ark het spreekwoordelijke begrip om dieren te redden uit benarde omstandigheden. Zou het toeval zijn dat volgens het bijbelverhaal Adam en Eva een volledig plantaardig dieet geadviseerd kregen in de ideale situatie – zaad en het zaaddragend gewas – en dat ook over het toekomstige ideaal verteld wordt dat daar geen dood meer zal zijn (en dus geen slagers) en dat de leeuw er zal spelen met het lam.’ Een soortgelijk betoog kwam partijleider Thieme de afgelopen weken op forse kritiek te staan van lijstduwers Maarten ‘t Hart en Rudy Kousbroek.

Wellicht was het nieuws over haar lidmaatschap van de Zevendedags Adventisten, een kerkgenootschap dat er volgens ‘t Hart ‘lugubere opvattingen’ op nahoudt, de spreekwoordelijke druppel. Terecht? Eerst even wat rechtzetten. Strikte lezing van Genesis leert dat de eerste mensen geen vegetariërs waren, misschien zelfs geen veganisten, maar fruitariërs.

 • Die eten slechts zaden en rauw fruit, liefst vrijwillig van de boom gevallen.
 • Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn’, zei God immers op de zesde dag (Genesis 1:29).
 • Adam hield de schepper het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’ (Genesis 2:16-17) Geen spoor van vlees, melk of zelfs maar verbouwde groenten kortom.

Weliswaar wordt in het scheppingsverhaal op een enkele plaats gerept van vee en akkers, maar niets wijst erop dat Adam en Eva daarvan hun voedsel betrokken. Eén scenario kan wel uitgesloten worden. Met het stiekeme gesnoep van de boom van de kennis van goed en kwaad toonden Adam en Eva zich geen breatharians : mensen die naar eigen zeggen leven zonder te eten of te drinken, enkel van bijvoorbeeld de energie van de zon.

 • Pas na de zondeval volgden eeuwen van oorlog, slavernij en vlees eten.
 • Maar zelfs dan is er licht.
 • Zo was ook Jezus vegetariër, leert dierenrechtenorganisatie PETA via haar website jesusveg.com,
 • PETA staat erom bekend geen propagandistisch middel te schuwen in de strijd tegen dierenleed: Playboy- model Holly Madison poseert naakt op een antibontposter en krachtpatser ‘Jackhammer Soy Slammer’ – wie kent hem niet – geeft zijn favoriete recept voor een sportdrankje zonder melk.

Jezus eet geen vlees in de bijbel en ook het Laatste Avondmaal was diervriendelijk, aldus de vegetarische believers. Weliswaar wordt een enkele keer een visje verorberd, zoals bij de wonderbaarlijke vermenigvuldiging, maar dat moet niet letterlijk genomen worden – de vis is immers een belangrijk christelijk symbool – en het kan het gevolg zijn van een vertaalfout.

Het christen-vegetarische ideaal wordt krachtig samengevat in Jesaja 11: ‘Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.’ Met haar uitspraken over de bijbel hoopte Marianne Thieme naar eigen zeggen ‘christenen in de bio-industrie, bijvoorbeeld op de bible belt, simpelweg een andere kijk aan te reiken’.

Maarten ‘t Hart bracht daar in een column nog Genesis 18, vers 7 en 8 tegen in stelling, waarin God op visite bij Abraham een mals kalfje verstouwt, Maar zoals de schrijver zelf aangaf, draait het hier niet om een theologisch dispuut. Het gaat in principe ook niet over de privé-opvattingen van Thieme, tenzij die van invloed zijn op haar politieke standpunten, bijvoorbeeld rond homoseksualiteit, abortus of euthanasie.

Daar zit de crux. Het gesteggel over het menu in de Hof van Eden is van belang in zoverre het een politieke breuk blootlegt binnen de PvdD. Omdat die partij zich beperkt tot één issue heerst over het achterliggende wereldbeeld onduidelijkheid. Strijdt zij op messianistische wijze voor dierenrechten, vanuit een pro life- standpunt waaruit volgt dat al het leven, ook dierlijk of ongeboren, bescherming verdient? Of vanuit een nuchtere analyse van een systeem waarin de bio-industrie met haar dierenleed ‘economisch rationeel’ heet? Volgens schrijver Rudy Kousbroek gaat het bij mensen als Thieme om het eerste, ook al benadrukken zij zelf dat de PvdD seculier is.

In de Volkskrant schreef Kousbroek: ‘Wat ze bezighoudt is niet de dieren, maar hun eigen zielenheil. Ze zijn uit op Verlossing, niet van de dieren maar van hun eigen zondige geest. Vandaar misschien ook die opvallende preoccupatie met dierproeven.’ Waar andere sociale bewegingen in de jaren negentig met de zegetocht van het neoliberalisme in crisis raakten, groeide het dierenactivisme.

En de Partij voor de Dieren ontstond in dezelfde periode als het fortuynisme. Stuk voor stuk zeer verschillende ontwikkelingen, die echter één ding gemeen hebben: een tanend vertrouwen in de mens. ‘Een gelijkheid is omkeerbaar’, schrijft de Franse filosoof Alain Badiou over de toegenomen aandacht voor mensen-, kinder- en dierenrechten.

‘Als () makaken en zeugen onvervreemdbare rechten hebben, kan dat op subtiel mededogen wijzen. Maar het kan ook betekenen dat we gehouden zijn te geloven dat we niet te veel van de aap en het varken verschillen.’ Voor degene die alle vertrouwen in de maakbaarheid van de mens en in de politiek verloren heeft, rest neoliberalisme of fortuynisme.

Wat eet Jezus?

Dag 7 Eten zoals Jezus at. Vrijdag 22 mei 2015. Eten zoals Jezus At “Toen zij nu aan land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen, en brood. Jezus zei tegen hen: Breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt.” (Joh.21:9-10) De kwestie van eten is vandaag de dag van groter belang dan misschien ooit in de geschiedenis.

Onze generatie is in staat om voedsel te vinden uit de gehele wereld in de supermarkt op de hoek van de straat. Daarnaast kunnen we ze in een flits bereiden of kant-en-klaar eten. Bewerkte voedingsmiddelen en een toename van de voedselconsumptie hebben de moderne mens groter en, tragisch, ongezonder dan zijn voorgangers gemaakt.

Slechts vijftig jaar geleden waren de voorkomende ziekten die de mensheid plaagde, externe besmettelijke ziekten zoals tuberculose, maar vandaag de dag komen de meeste ziekten van binnenuit, zoals kanker en hart- en vaatziekten, waarvan velen vaak worden veroorzaakt door het innemen van voedsel.

Toch zijn goed eten en goed voedsel één van de grote geneugten van het leven. Een vakantie is nauwelijks een vakantie, tenzij je goed eet. Stel je eens een verjaardagsfeestje voor zonder taart! Eten is niet alleen een bron van levensonderhoud, maar ook een bron van voldoening en een reden om bij elkaar te zijn, wat allemaal belangrijk is in de ogen van de Heer.

Dus hoe moeten we worden gestuurd in dit gebied? Nogmaals, wij zijn niet geïnteresseerd om hier regels te stellen. De Joodse wet is gevuld met duizenden van dergelijke regelingen – genoeg om de geest te laten duizelen en om de maag zijn eetlust te laten verliezen! We leven onder het Nieuwe Verbond, waar we alles mogen eten behalve dingen die besmet zijn door buitenlandse afgoden of die zijn verstikt en bloed bevatten (Hand.15:19).

We zijn niet van plan om lang stil te staan bij wat Jezus at, maar bij de principes die het eten bepalen. We weten dat Hij een koosjer dieet zou hebben gegeten, wat betekent dat het Hem verboden was dingen te eten zoals schaaldieren en varkensvlees, en ook dat zijn dieet gebaseerd zou zijn op wat het lokale gebied Galilea produceerde.

Vandaar dat de hoofdgerechten op dat moment onder andere vis en lamsvlees waren, de belangrijkste koolhydraten brood was, de belangrijkste groenten en fruit olijven, en druiven en granaatappels. Hier in Nederland hebben we veel andere groenten en fruit wat meer geschikt is voor ons klimaat – courgettes, rode bieten en aardappelen om er een paar te noemen.

 • Vandaar dat een directe vergelijking niet nuttig of nodig is.
 • Zoals eerder gezegd, laten we verder kijken dan het voedsel zelf en een aantal principes overwegen die het eten bepalen.1.
 • Honger is een teken van gezondheid Zieke mensen houden niet van eten; zwakke mensen ook niet.
 • Op sommige momenten is het noodzakelijk om hen gedwongen te voeden of om voor een onwillig kind met je hand de lepel eten te laten zweven.

De waarheid is dat honger een goed iets is, een teken van gezondheid. Wie honger heeft, heeft energie verbruikt en verlangt nu naar meer voedsel. De cyclus van het leven is volop in beweging. Het principe is ook geestelijk. Kijk naar een persoon die hongerig naar het Woord van God is en je zult zien dat die persoon geestelijk gezond is.

Zo’n persoon verheugd zich in het Woord van de Heer, omdat ze de geestelijke energie hebben gestoken in het werk van de Heer. Gezien dit principe is het prettig om te weten dat Jezus een gezonde eetlust zou hebben gehad. Hoe kunnen we dit weten? Omdat Hij gezond was. In feite is Jezus de gezondheid in persoon.

Soms klagen mijn kinderen en zeggen: “Papa, ik heb honger!” Dan antwoord ik: “Dat is een groot ding. Stel je voor hoe het zou zijn om nooit honger te hebben?” Weet je, als je nooit honger zou hebben, dan zou je nooit tevreden zijn. Honger is de voorwaarde voor tevredenheid.

 • Gezond leven is een cyclus tussen die twee.
 • Jezus zei: “Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de rechtvaardigheid, want zij zullen verzadigd worden” (Mat.5:6).
 • Hier zie je een principe.
 • Zelfs al zou je wonen en werken in de buurt van een koelkast, je eet niet de hele tijd.
 • Wacht tot je honger groeit.

Geniet van die tijd van het toenemende verlangen en de verwachting. Laat je eetlust niet verpesten door het hebben van tussendoortjes naar de maaltijd – hoe groter de honger, hoe groter de tevredenheid. Wacht, en ga dan zitten en feest en geniet. Je zult gezonder eten en je geniet meer van je eten! 2.

Je bent wat je eet Net zoals het welzijn van je ziel wordt bepaald door waar het mee gevoed wordt (voer je geest met junk-tv en je zult leven als een junky!), is het zo dat het welzijn van je lichaam wordt bepaald door wat het eet. Op een natuurlijk niveau zijn enkele voedingsmiddelen die de Levitische wet verbiedt bijzonder ongezond.

Schaaldieren bijvoorbeeld hebben een zeer hoog gehalte arachidonzuur en verzadigde vetten die ziekten bij ons kunnen veroorzaken. Opnieuw, moeten we daarom alleen koosjer voedsel eten? Niet volgens de Schrift; “Wat God gereinigd heeft, mag u niet voor onheilig houden.”(Hand 11:9).

 • Alle voedingsmiddelen zijn nu schoon in de ogen van de Heer en je bent vrij om te eten wat je wilt.
 • Echter, voordat je voor de rest van je leven spek en chocolade taart eet, denk eraan dat er diepere principes op het spel staan, het diepste principe van het leven.
 • Als er iets een negatieve invloed op je leven heeft, doe het dan niet.

In dit geval, eet dan met mate zulke dingen omdat je gezondheid belangrijker is dan je maag. Te veel mensen van God zijn nog niet klaar met hun opleiding op aarde en zijn te vroeg naar het graf gegaan als gevolg van nalatigheid op dit gebied. Wanneer de eetlust voor voedsel ongecontroleerd gaat, dan zal de gulzigheid als dominerende kracht de persoon langzaam vernietigen.3.

Samen eten geeft intimiteit In het bovenstaande schriftgedeelte van het evangelie van Johannes vinden we één van de meest aangename scènes in de Schrift. Jezus verschijnt aan Zijn discipelen na Zijn opstanding, en kookt een ontbijt van vis en toast voor hen op een kolenvuur op het strand in Galilea. Wat moeten zij gelachen en elkaar omhelsd hebben en hun brood met vreugde gegeten hebben! Enkele weken later, na de dag van Pinksteren, ervoeren ze een vergelijkbaar type van gemeenschap met voedsel in het gezelschap van de Heilige Geest.”.namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart.” (Hand.2:46) De Bijbel verbindt de gemeenschap van de heiligen, of de gemeenschap van de gelovigen, met “liefdemaaltijden” (Judas 1:12).

Heb je gemerkt dat je het niveau van je intimiteit met anderen verhoogt als je samen ging zitten en eten aan een tafel? Er gebeurt iets bijzonders tijdens dit proces. Met “het samen breken van het brood” komt je vriendschap dichterbij. Je kan kennis maken met mensen op school of op het werk, maar nadat je samen gegeten hebt, is de band met elkaar versterkt en wordt je vrienden.

In de oudheid werden verbonden of bondgenootschappen vaak gesloten doordat de twee partijen samen aten. Ook vandaag de dag – een huwelijksceremonie voelt niet compleet zonder de maaltijd om het te begeleiden. Dit is een verbondsmaaltijd waar de twee families, of ze het nu weten of niet, een akkoord met elkaar sluiten in een bondgenootschap.

Natuurlijk komen we als gelovigen samen aan de tafel van de Heer voor het avondmaal en breken we het brood en drinken de wijn om Zijn dood te verkondigen (1 Kor.11:25-26). Deze handeling bindt ons samen als een intieme familie en verenigt ons in het bondgenootschap waarin wij voor elkaar leven.

 1. Zo vechten we samen tegen de gemeenschappelijke vijand.
 2. Alle andere maaltijden zijn schaduwen van dit heerlijke avondmaal.
 3. Interessant is dat bij het Laatste Avondmaal van Christus, Hij tegen Zijn discipelen zei: “Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is.” (Luk.22:18).
You might be interested:  Waarom Wordt Gevogelte Mager Vlees Genoemd?

Dit Laatste Avondmaal is gewoon het voorgerecht, voor de bruiloft van het Lam wanneer het Koninkrijk van God in zijn volheid komt. Door correct deel te nemen aan het eerste avondmaal, kom je in aanmerking voor het tweede.4. Stel nooit natuurlijk voedsel boven geestelijk voedsel Helaas gaan te veel mensen hiermee verkeerd om, wat de Geest van de Heer grieft.

 • De discipelen van Christus hadden het zelf nodig om deze les te leren.
 • In Samaria gingen zij uit om eten te kopen en toen ze terugkwamen zagen ze Jezus een vrouw bedienen.
 • Toen ze er bij Hem op aandrongen te eten antwoordde Hij: “Ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt.Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.” (Joh.4:32, 34).

Voor de Heer was het doen van Zijn Vaders werk een soort van geestelijk voedsel, dat belangrijker was en een innerlijke vreugde produceerde, dat meer voldoening gaf dan het eten van natuurlijk voedsel. Hoewel natuurlijk voedsel een zegen is, kan het een vloek voor velen worden, als ze dit boven de roep van God de prioriteit geven.

 • Er zijn mensen die niet naar de kerk gaan of niet naar celgroepen omdat ze vinden dat voedsel belangrijker is.
 • Er zijn mensen die liever in de kerk zitten te denken aan de zondagse lunch dan aan de zondagse preek! Er zijn mensen die hun leven plannen rondom eten in plaats van rondom de wil van God.
 • Filippenzen 3:19 zegt dat hun god de buik is.

Ze worden hierdoor de hele tijd geleid en dus missen ze het beste van God voor hun leven. Het principe dan ook om te leven is dit: Eet goed en geniet van je eten, het is een zegen van de Heer, maar telkens als geestelijk voedsel en natuurlijk voedsel botsen, kies dan het eerste.

Wouter van der Hee Voorganger De Wijnstok, Gemeente in Cellen

: Dag 7 Eten zoals Jezus at.

Wat zegt de Bijbel over bidden voor het eten?

Gebeden bij de maaltijd – Voor de maaltijd vragen wij God ons voedsel te willen zegenen. Want geen onverschillige handeling is de maaltijd van den christen. God vraagt dat we ons lichaam in stand houden om Hem zo te kunnen dienen. De Apostel vermaant ons: ‘Of gij eet of drinkt of iets anders doet, doet alles ter ere Gods’ (1 Cor.10, 31). Wij danken God voor spijs en drank omdat het zijn geschenken zijn. Hij geeft ze ons van de overdaad zijner schepping. Hierom moeten wij eerbied hebben voor ons voedsel. En de christen bedenkt bovendien, hoe Christus spijs en drank heeft geheiligd door bij het Avondmaal een deel van het brood en de wijn om te vormen tot de geheimzinnige offerspijs van de Nieuwe Wet. Als wij met anderen aan tafel zijn, denken wij er aan hoe Christus ook daar in ons midden is, evenals bij het bruiloftsmaal te Kana en bij de laatste maaltijd met zijn apostelen; of hoe Hij plotseling te midden van zijn leerlingen verscheen, toen zij een week na zijn verrijzenis aan tafel waren gezeten. Zo wordt iedere maaltijd een feest van onderlinge liefde en worden de hulpvaardigheid en bescheidenheid, die de wellevendheid der wereld van ons vraagt, uitingen van liefde tot den naaste. Dan gaan wij niet alleen aan tafel om te eten en te drinken, maar om de onderlinge liefde en vriendschap te dienen die allen in Christus verbindt. Voor kwaadsprekerij is aan zulk een maaltijd geen plaats. Het is een goede gewoonte vóór of tijdens de maaltijd een gedeelte voor te lezen uit de heilige Schrift of uit een stichtelijk boek. De christen leeft immers niet alleen van brood, maar van ieder woord dat komt uit Gods mond. (Op feestdagen kan men voor deze lezing gebruik maken van de inleiding en de teksten der overwegingen, welke in dit boek zijn opgenomen.) Is een priester aanwezig, dan zullen wij hem altijd uitnodigen om de zegen te spreken.

Wat zegt de Bijbel over het eten van dieren?

Pas na de zondvloed geeft God in Genesis hoofdstuk 9 vers 3 toestemming om vlees te eten : „Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven.’ Daarna maakt God tegenover Noach een duidelijk ethisch onderscheid tussen mens en dier.

Welk geloof eet geen vlees?

Boeddhisme – Wat Zegt De Bijbel Over Vlees Eten Onder Boeddhisten zijn veel vegetariërs. Het Boeddhisme vertelt dat alle wezens gelijk zijn, dus kan een mens niet bepalen wat er met een dier moet gebeuren. Ze mogen niemand pijn doen en kunnen daarom ook geen dieren slachten om op te eten.

Welke dieren mag je niet eten Bijbel?

Leviticus 11 – Bijbel in Gewone Taal (BGT) 11 11 1 De Heer zei tegen Mozes en Aäron: 2 ‘Zeg namens mij tegen de Israëlieten: ‘Jullie mogen niet alle dieren eten die op het land leven.3 Jullie mogen alleen dieren eten die hun voedsel herkauwen en die gespleten hoeven hebben.

 1. Dat zijn hoeven die helemaal in tweeën gedeeld zijn.4-6 Je mag geen dieren eten die wel gespleten hoeven hebben, maar niet herkauwen.
 2. En je mag ook geen dieren eten die wel herkauwen, maar geen gespleten hoeven hebben.
 3. Dat betekent dat kamelen, klipdassen en hazen voor jullie verboden zijn.
 4. Die dieren zijn onrein.

Want zij herkauwen hun eten wel, maar ze hebben geen gespleten hoeven.7 Ook varkens mag je niet eten. Ze zijn onrein. Want ze hebben wel gespleten hoeven, maar ze herkauwen niet.8 Al die dieren mag je niet eten. En je mag ze ook niet aanraken als ze dood zijn.

Wat zegt de Bijbel over bier?

De Bijbel is heel duidelijk als het gaat om alcoholgebruik. De Bijbel wijst alcoholgebruik niet af, maar alcoholmisbruik wel. Wijn komt veelvuldig voor, zowel positief als negatief. Het meest gebruikte argument voor christenen om te drinken is het feit dat de Here Jezus water in wijn veranderde (Johannes 2).

Wat zegt de Bijbel over boeren?

Boeren op Bijbelse grond Wat zegt de Bijbel over landbouw? En wat betekent dat voor de moderne -veelal gelovige- boer en zijn of haar omgang met natuur, landschap en biodiversiteit? Judith Westerink reikt met de brochure Goed Boeren de hand. Judith Westerink, onderzoeker Biodiversiteit en Beleid bij Wageningen Environmental Research, is gelovig.

 • Tien jaar geleden richtte ze een netwerk op van christelijke onderzoekers, ambtenaren en boeren die nadenken over wat de Bijbel betekent voor de huidige landbouw.
 • Wat lezen we daarover in de Bijbel en hoe kunnen we dat vertalen naar de landbouw van vandaag.
 • Hoe kijkt God daarnaar?’ Die zoektocht verwerkte ze in de bijbelstudiegids Goed Boeren,

Wat dreef jou om deze gids te maken? ‘Verbazing. Voor mij is het vanzelfsprekend dat je als gelovige goed zorgt voor de natuur en zorgvuldig met het milieu omgaat. Het verbaast me dat er zoveel problemen zijn in de landbouw met milieu en biodiversiteit.

De kranten staan er vol van. Hoe is dat mogelijk als zoveel boeren en consumenten geloven? Ik ben gaan graven en in gesprek gegaan met anderen. Op een gegeven moment dacht ik: ik moest het maar eens gaan opschrijven.’ Bevat de Bijbel veel landbouwkennis? ‘De Bijbel is geschreven in een agrarische maatschappij.

De profeet Jesaja zegt dat boeren hun kennis van God hebben gekregen. Boer zijn hoort bij mens zijn. Het is Gods bedoeling dat er boeren zijn en het vakmanschap hoort daar bij. Die betrokkenheid van God is heel praktisch, tot op het niveau van hoe je boert.’ Het is Gods bedoeling dat er boeren zijn Geef eens een voorbeeld? ‘Neem de zogeheten sabbatsjaren.

Boeren moesten van God het land om de zeven jaar een jaar met rust laten. Het onkruid mocht groeien, zodat de wilde dieren daar van konden profiteren. Voor het herstel van de ecologie en de bodemvruchtbaarheid is dat heel nuttig. Zo’n regel kan ik heel goed plaatsen.’ En wat betekent dat voor de moderne boer? ‘Daar moeten we juist naar op zoek.

Dat is het spannende. Het zou heel ingrijpend zijn om in onze maatschappij eens in de zeven jaar de boel plat te leggen. Dat zie ik niet zomaar gebeuren. Maar misschien kunnen we dit proberen: een zevende deel van het land een jaartje braakleggen en dan rouleren.

 • De braakleggingsregeling van het Europese landbouwbeleid heeft veel biodiversiteit opgeleverd.
 • Er zijn veel akkerbouwers die een vorm van braaklegging, vaak met tussengewassen, meenemen in hun roulatie.’ Jij schrijft dat God er plezier in heeft gehad om de schepping zo divers te maken.
 • Vernietigt het moderne boerenbedrijf biodiversiteit? ‘Ja, maar niet met opzet.

De individuele boer maakt keuzes, maar zit ook vast in keuzes die vroeger zijn gemaakt. Hij zit vast in hoe hij het bedrijf heeft overgedragen gekregen van zijn vader. Hij zit vast in zijn lening bij de bank. Hij zit vast in een systeem. Je kunt het niet allemaal op het conto van die ene boer schuiven.

 • Wij als consument doen daar ook aan mee, bijvoorbeeld door kiloknallers te kopen.’ Je kunt het niet allemaal op die ene boer afschuiven Goed Boeren richt zich op de boer.
 • Het intensieve bedrijf vernietigt biodiversiteit.
 • Is dat niet onbijbels? ‘Ik wil het omdraaien.
 • Op het land van een christelijke boer zou ik biodiversiteit verwachten.

Jij maakt het individueel door je vraag op de boer te richten. Ik zeg: de manier waarop wij landbouw bedrijven en de manier waarop wij eten, staan ver af van de Bijbelse waarden.’ Zijn christelijke boeren daar mee bezig? ‘Milieu was altijd een linksig onderwerp, maar dat is aan het veranderen.

Het nadenken in de kerken over milieu en klimaat is toegenomen. Er zijn steeds meer christenen die de verbinding leggen tussen hun liefde voor de natuur en hun liefde voor de Schepper. Voor christelijke boeren is het soms nog een nieuw onderwerp, om vanuit het geloof na te denken over hoe je je bedrijf inricht.’ Het boek heet Goed Boeren,

Wat is een goede boer? ‘Zoals ik het begrijp vanuit de Bijbel: een goede boert met respect voor de Schepper geeft rust aan de bodem, zorgt goed voor zijn dieren, draagt bij aan biodiversiteit en maakt onderdeel uit van een gemeenschap.’ Die gemeenschap, dat zijn wij niet-boeren? ‘Wij, de consumenten.

 1. Wij hebben allemaal een mening over boeren, maar we praten veel te weinig met boeren.
 2. Wij consumenten moeten ook ons deel doen.
 3. Oop bijvoorbeeld biologisch of lokaal.
 4. Zorg dat de boer een eerlijke prijs krijgt voor zijn of haar producten.
 5. Neem je verantwoordelijkheid.
 6. Je kunt van alles doen om een boer te helpen een goede boer te zijn.’ Wat wil je bereiken met Goed Boeren ? ‘Dat mensen het gebruiken en erover gaan nadenken.

Dat hun relatie met de Schepper en de schepping zich zal verdiepen. Dat dit uiteindelijk tot een verandering van gedrag gaat leiden. Het is misschien maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar het is er wel eentje.’

Wat zegt de Bijbel over melk?

Beeldspraak en symboliek – a. Melk als kindervoedsel – de moedermelk – is beeld van het eerste onderricht. Zo schrijft Paulus aan de gemeente van Korinte: ‘Melk moest ik u geven, geen vast voedsel; dat kon u niet verdragen. Zelfs nu kunt u het niet, want u leidt nog altijd een zondig leven’ (1 Kor.3:2).

In dezelfde geest uit zich de auteur van de brief aan de Hebreeën: ‘Na zoveel tijd had u reeds leermeesters moeten zijn, terwijl u weer iemand nodig hebt om u te onderrichten in de eerste beginselen van het woord van God. Het is zover gekomen dat u melk nodig hebt in plaats van vaste spijs. Wie van melk leeft, heeft nog geen weet van de rechte leer (prediking in NBG), want hij is een zuigeling’ (Hebr.5:12-13).

Een positievere betekenis heeft hetzelfde beeld in een ander nieuwtestamentisch geschrift: ‘Wees als pasgeboren kinderen begerig naar de zuivere, geestelijke melk waardoor u zult groeien en gered worden. U hebt immers al geproefd van de zoetheid van de Heer’ (1 Petr.2:2).b.

 • Melk symboliseert de witte kleur.
 • Wij kennen ook de uitdrukking melkwit: In de zegen van Jakob wordt over Juda onder meer het volgende gezegd: ‘Zijn ogen zijn donkerder dan wijn, zijn tanden witter dan melk’ (Gen.49:12).
 • Wie zijn gasten melk te drinken aanbiedt, is een goede gastheer of -vrouw.
 • In het lied van Debora wordt Jaël als volgt geprezen: ‘Hij vroeg haar water, zij gaf hem melk; zij bracht hem room in een feestschaal’ (Richt.6:25); niet minder gastvrij blijkt Abraham wanneer hij drie geheimzinnige gasten op bezoek krijgt (Gen.18:8).c.

Melk is niet minder kostbaar dan wijn (Jes.55:11). Er is dan ook alle reden het te betrekken in de lofzang op de geliefde: ‘Hoe heerlijk zijn je liefkozingen, mijn zuster, mijn bruid! Hoeveel zoeter zijn je liefkozingen dan wijn; de geur van je zalven gaat alle reukwerk te boven! Je lippen druipen van honing, mijn bruid, honing en melk onder je tong’ (Hoogl.4:11); en even verder: ‘Ik ben al in mijn tuin, mijn zuster, mijn bruid, ik vergaar er mijn mirre en balsem, ik eet er mijn honingraat, ik drink er mijn wijn en mijn melk.

Eet en drink vrienden en word dronken van de liefde!’ (Hoogl.5:1).d. Het beloofde land wordt gekarakteriseerd als ‘een land dat goed en ruim is, een land dat overvloeit van melk en honing’ (Ex.3:8; vgl. Joz.5:6). In de profetische literatuur wordt herhaaldelijk aan die oude belofte herinnerd (Jer.11:5; 32:22; Ez.20:6) en dat geldt ook voor de vroeg-joodse wijsheidsliteratuur (Sir.46:8).e.

Over de zoon die de jonge vrouw (jonkvrouw in NBG-1951) ter wereld zal brengen -Immanuël – wordt gezegd: ‘boter en honing zal hij eten’ (Jes.7:15), de toekomst is rooskleurig geworden: ‘Op die dag houdt ieder een vaars en een paar geiten en dankzij de overvloed aan melk die ze geven zal hij boter eten, want boter en honing eten zal iedereen die in het land is overgebleven’ (Jes.7:21-22).

You might be interested:  Hoe Heet Iemand Die Geen Vlees Eet Maar Wel Vis?

Kun je zeggen ik ben vegetarisch?

Toelichting – Een vegetariër is iemand die niets eet wat door het slachten van dieren is verkregen. Vegetarisch betekent ‘van, als of voor vegetariërs’ en ‘zonder vlees’. Het kan gebruikt worden in combinaties als een vegetarisch restaurant en vegetarische maaltijden,

Kan je zeggen ik ben vegetarisch?

Zeg je Ik ben vegetariër of vegetarisch? Voor de meeste mensen zijn beide zinnen correct. Ook de taaladviseurs van Onze Taal en de Taalunie kunnen met beide varianten prima leven. Ik sluit me daar geheel bij aan – al zeg ik zelf meestal dat ik vegetariër ben.

Wat gebeurt er als je vlees eet als vegetariër?

Misselijk na het eten van een stukje vlees – Volgens het Voedingscentrum is het verteringsstelsel van iemand die al jarenlang vegetariër is geweest, gewoon nog hetzelfde. Het kan wel zo zijn dat je lichaam weer even moet ‘wennen’ aan het eten van vlees.

 1. Je vleesloze bestaan uitluiden met een flinke biefstuk is vragen om problemen.
 2. Het zou wijzer zijn om te beginnen met een bescheiden plakje kipfilet op een cracker.
 3. Volgens Bjørn Skålhegg, hoogleraar van de afdeling Voeding op Universitetet i Oslo (Noorwegen), kan het inderdaad gebeuren dat voormalige vegetariërs misselijk worden als ze ineens een groot stuk vlees eten.

Je hebt voldoende enzymen nodig om eiwitten te verteren, en daar kan het de vleeslozen nog wel eens aan ontbreken. ‘Hetzelfde kan gebeuren bij mensen die lange tijd hebben gevast, en dan een grote maaltijd verorberen’, zo laat hij aan de website weten.

Hoe heet een vegetariër die geen vis eet?

Wat is het verschil tussen een vegetariër en een veganist?

Vlees Vis
(lacto-ovo-) vegetariër Nee Nee
Ovo- vegetariër Nee Nee
Lacto- vegetariër Nee Nee
Pescotariër Nee Ja

Hoe oud wordt een vegetariër?

De levensverwachting van vegetariërs ligt gemiddeld acht jaar hoger dan die van vleeseters, vergelijkbaar met de extra jaren die niet-rokers hebben ten opzichte van rokers.

Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt?

Jezus sprak daarop tot hen: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.

Wat zegt Jezus over avondmaal?

Onze houding jegens het avondmaal –

Hoe kunnen we ons op deelname aan het avondmaal voorbereiden? Hoe kunnen we ons tijdens het avondmaal concentreren op de verzoening van de Heiland?

Hoe kunnen we ons geestelijk voorbereiden op deelname aan het avondmaal? De Heer benadrukt dat niemand onwaardig van het avondmaal mag nemen. Dat houdt in dat we ons moeten bekeren voordat we aan het avondmaal deelnemen. In de Schrift staat: ‘Indien iemand overtreden heeft, laat hem dan niet nemen totdat hij tot verzoening is gekomen’ ( LV 46:4 ).

De Here gaf zijn Nephitische discipelen de aanwijzing: ‘ wanneer gij het bedient, niemand die het onwaardig is, bewust toestaan te nemen van mijn vlees en bloed; want wie mijn vlees en bloed eet en drinkt die het niet waardig is, eet en drinkt verdoemenis tot zijn ziel’ ( 3 Nephi 18:28–29 ). Gedurende de avondmaalsdienst zetten wij al onze wereldse gedachten van ons af.

We behoren gebedvol en eerbiedig te zijn. We denken aan de verzoening van onze Heiland en zijn er dankbaar voor. Wij behoren ons leven te onderzoeken en bezien hoe we het kunnen verbeteren. We behoren ons ook voor te nemen om de geboden beter na te leven.

Waarom denkt u dat waardig aan het avondmaal deelnemen ertoe leidt dat onze geestelijke kracht toeneemt?

Wat eten de christenen?

Religieuze maaltijdgewoontes De islam legt moslims speciale richtlijnen op waaraan ze zich moeten houden. Twee termen zijn daarbij belangrijk: halal en haram, Halal (Arabisch voor ‘rein, toegestaan’) geeft aan wat voor moslims toegestaan is en haram (Arabisch voor ‘onrein, verboden’) wat verboden is.

vleesproducten uit ritueel geslachte geoorloofde of toegestane soorten etenalle groenten, fruit, brood en andere graansoorten etenvasten tijdens de ramadaneten delen met anderen

Alles wat haram is, kunnen moslims niet eten of doen. Bijvoorbeeld:

varkensvlees, alcoholische dranken en niet-ritueel geslachte vleesproductenproducten afgeleid van varkens, zoals gelatine uit varkensbeenmergspecifieke soorten zeevruchten, afhankelijk van de islamitische leerschool die jouw klant volgt, voorbeelden van deze zeevruchten zijn: mosselen, garnalen, oesters, zeekreeften en krabbenvoedsel en drank tijdens de ramadan tussen zonsopgang en zonsondergang

Belangrijk om weten! Er is uiteraard een verschil tussen religieuze en culturele invloeden, Qua religieuze eetgewoonten kennen islamitische landen overeenkomsten in de do’s en dont’s (zie hierboven). Qua culturele eetgewoonten zijn er grote verschillen tussen bijvoorbeeld Turkije en Marokko omwille van o.a.

Klimaat en geografie maar ook omwille van plaatselijke tradities. Zo worden in bepaalde streken van Turkije zeevruchten als onrein beschouwd en niet gegeten. Het kan dat landen in eenzelfde regio sterk overeenkomen qua culturele eetgewoonten maar niet qua religieuze invloeden. Zo eten ze in Israël gelijkaardige producten als in Libanon of Griekenland, maar volgens andere religieuze spijswetten klaargemaakt (halal of koosjer).

Tijdens de ramadan of islamitische vastenperiode onthouden moslims zich van eten, drinken en geslachtsgemeenschap van net vóór zonsopgang tot zonsondergang. De ramadan vindt plaats tijdens de negende maand van de islamitische kalender. Tijdens de nachten van de ramadan worden 2 tot 3 maaltijden geserveerd.

De ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest – dat 3 dagen duurt – waar moslims in groep uitgebreid en vooral zoet eten. Goed om te weten: deze tips zijn gericht op mensen die deelnemen aan de ramadan, maar ze geven jou als gezondheidsprofessional of medewerker van een sociale voedselvoorziening ook een beter inzicht in hoe je patiënten of klanten op een gezonde manier deze uitdaging kunnen aangaan.

Het is misschien een idee om deze tips ergens op te hangen in jouw voedselvoorziening, diëtistenpraktijk of wijkgezondheidscentrum tijdens de periode van de ramadan. Het concept van ‘halal’ roept soms vragen op. Voor gezondheidsprofessionals en medewerkers van sociale voedselvoorzieningen is het niet altijd even duidelijk wat precies halal is en wat niet.

 • Een belangrijke vraag is: hoe strikt moet je het concept ‘halal’ afbakenen,
 • Dit kan sterk verschillen van patiënt tot patiënt of van klant tot klant.
 • Ijk je ‘enkel’ naar de ingrediënten, bv.
 • Geen gelatine op basis van varkensbeenderen, geen varkensvlees, geen alcohol Of kijk je bv.
 • Ook naar het wel/niet halal zijn van de slachtingsmethode? Sommige moslims zullen rundvlees dat niet halal geslacht is wel eten, anderen niet.

Vegetarische voedingsmiddelen zijn vaak interessant, omdat alle groenten, fruit, brood en andere graansoorten halal zijn. (Specifieke soorten) zeevruchten zijn voor sommige moslims halal, voor anderen niet. Dat hangt af van welke leerschool binnen de islam zij volgen.

Wat doet bidden met je?

3. Bidden is leven vanuit Gods kracht – God heeft ervoor gekozen dat Hij zijn kracht wil laten zien wanneer wij bidden, want wanneer we bidden zijn we aan het zaaien. En het werk dat we vervolgens mogen doen is de oogst van wat er met ons gebed gezaaid is.

Helaas is het probleem met de meesten van ons, dat we wel een heleboel wéten over bidden, of er van alles over lézen, maar het niet vaak genoeg dóen. En wanneer je weinig zaait, zul je ook weinig oogsten. Het koninkrijk van God op aarde is compleet krachteloos wanneer wij het vanuit onze kracht willen bouwen.

Christenen die niet bidden worden lauw en mat, omdat ze zich niet langer verbonden voelen met God. God laat nooit los wat zijn hand ooit is begonnen; Hij blijft kloppen op de deur van ons hart. En bidden is het moment waarop we de deur wijd open zetten en God van harte uitnodigen om in ons leven te komen.

Door gebed geven de heilige Geest de ruimte om ons te veranderen. Door gebed beseffen we dat het niet om ons gaat, maar om Hem. Door gebed hoeven we niet te zwoegen, maar mogen we vanuit Gods Geest en zijn kracht leven, zodat ook anderen naar het Licht getrokken worden dat eeuwig leven geeft. Je kunt geen christen zijn zonder te bidden, zoals je ook niet kunt leven zonder adem te halen.

– Maarten Luther Tekst: Carianne Ros : Waarom is bidden zo belangrijk?

Wat zegt de Bijbel over staken?

Staken en Acties De RMU vindt dat staken zijn doel mist. Hoewel staken op de korte termijn effect kan hebben en niet verboden is in ons land, is het daarmee nog niet gelegitimeerd. Staken staat tegenover de doelen waar we als RMU voor staan en die wij proberen te dienen, nl.:

De eer van God door Hem gehoorzaam te zijn in Zijn leefregels Het heil van onze naaste; om het goede voor de ander te bevorderen De voorziening in ons levensonderhoud De opdracht de aarde volgens Gods ordening te bouwen en te bewaren

Het zal duidelijk zijn dat we door te staken deze doeleinden niet kunnen dienen. Naast deze principiële redenen om staking te veroordelen zijn er ook nog wel andere (bijvoorbeeld economische) motieven aan te voeren om het gebruik van het stakingswapen af te wijzen. Ons standpunt is:

Wij investeren in relaties Wij blijven aan het werk Wij blijven in gesprek

Staken leidt ook tot contractbreuk en zet relaties op een verkeerde manier onder spanning. De gezagsrelatie tussen werkgever en werknemer wordt verbroken. De werknemer weigert zijn werk te doen op de afgesproken voorwaarden. Dat is in strijd met de bepalingen van het arbeidscontract en is een uiting van de revolutiegeest, die van nature in ons huist.

 • Als we staken staan we op tegen God en tegen onze naaste die over ons gesteld is (5e gebod).
 • Dat is zelfhandhaving in plaats van God en onze naaste te dienen.
 • Het gaat dan vaak om ons eigen gewin, een deelbelang of materieel voordeel.
 • En hoe legitiem het opkomen voor belangen ook is, de wijze waarop dat gebeurt is net zo goed van belang.

Ook dat heeft met Bijbelse normen en waarden te maken. Soms heeft een staking demoraliserende gevolgen, die onder meer kunnen blijken uit een verstoorde onderlinge verhouding tussen stakers en bedrijfsleiding/werkgever. Afhankelijk van de sector kan het ook leiden tot een verstoring in de productie of dienst die geleverd wordt, die tot afzetproblemen kan leiden en tot verslechtering van de rendementspositie van het door een staking getroffen bedrijf.

Goede verhoudingen en duurzame samenwerking leiden volgens ons tot betere afspraken. In een open gesprek kan er helder en stevig over verschillende belangen gesproken worden. Uiteindelijk moet je er toch samen uitkomen. Eventueel met hulp van derden om elkaar beter te begrijpen en het proces van bespreken in goede banen te leiden.

Waar dat niet lukt, is bijvoorbeeld bemiddeling een aangewezen route om zaken te veranderen. Dat geldt zowel op bedrijfs- als op bedrijfstakniveau. Je kunt formeel vaststellen dat er een geschil is met behoud van de onderlinge goede relatie. Dat geeft een gezamenlijk eigenaarschap voor de oplossing van het geschil.

Hoe moet je bidden als christen?

In het gebed zoekt de gelovige contact met God, hierin bijgestaan door de Heilige Geest; belangrijke motieven voor gebed zijn onder meer: het loven van God, het zich inleven in Zijn blijde boodschap, het afsmeken van vergeving van de zonden en het vragen van Zijn weldaden voor in het aardse bestaan.

 1. In vertrouwen Het Nederlandse werkwoord ‘bidden’ betekent in zijn oorsprong zoveel als ‘verzoeken’, ‘smeken’, maar ook ‘geduldig en met vertrouwen afwachten’.
 2. Deze betekenissen vinden we terug in het christelijk gebed.
 3. Als de christen bid, doet hij God vaak een verzoek, nederig en geduldig.
 4. De christen verzoekt God in zijn gebed te spreken.

In vertrouwen wacht de biddende christen het woord van God af. Zo is bidden, als een poging het woord van God te vernemen, ook een vorm van geconcentreerd luisteren. Jezus bidt Als we lezen over de momenten dat Jezus zich in gebed tot God de Vader richt, valt op dat hij Hij zich luisterend opstelt.

 1. Jezus probeert steeds opnieuw de wil van zijn Vader goed te begrijpen.
 2. Bekend is het gebed waarmee Jezus, kort voor zijn lijden, de Vader aanroept: “Hij ging een eindje verder en wierp zich op de grond.
 3. Hij bad dat dit uur, als het mogelijk was, aan Hem voorbij zou gaan.
 4. `Abba, Vader,’ bad Hij, `U kunt alles.

Neem deze beker van Mij weg. Maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.'” (Marcus 14, 35-36). Gebed des Heren De apostelen vroegen Jezus om hen te leren bidden. Volgens de evangelist Lucas zei Jezus tot hen: ‘Wanneer je bidt, zeg dan: Vader, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome; geef ons elke dag het nodige brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven ieder die ons iets schuldig is, en breng ons niet in beproeving.’ (Lucas 11, 2-4) De apostel Matteüs geeft een iets uitgebreidere versie van dit gebed; die Matteüs-tekst (te vinden onder Onze Vader ) is de meest gebruikte.

 • Het door Jezus gegeven gebed wordt ‘Gebed des Heren’ genoemd, en ook ‘Onze Vader’.
 • Wezenlijke elementen van gebed In het Gebed des Heren zijn alle wezenlijke elementen van het christelijk gebed gegeven.
 • Allereerst kan uit het feit dat Christus zelf de woorden van het gebed gegeven heeft, worden afgeleid dat een christen door de Zoon bidt tot de Vader.

Vervolgens wordt duidelijk dat een christen in zijn gebed God lof kan brengen (‘uw naam worde geheiligd’), dat hij zich in de Blijde Boodschap kan inleven (‘uw koninkrijk kome’), en dat hij verzoeken aan God kan richten. Wat die verzoeken betreft: de christen mag, zo blijkt, vragen (‘bidden’) om de vergeving van zijn zonden, maar ook om zijn dagelijks brood.

Om aards welvaren bidden? Dat in het Gebed des Heren om ‘dagelijks brood’ gevraagd wordt, is niet vreemd. Een christen leeft nu eenmaal midden in de wereld, en heeft aardse goederen nodig. Een gelovige, zo leert de Katholieke Kerk, mag vragen of God hem in het aardse wil weldoen, als hij daarbij tenminste niet door zondige zelfzucht wordt gedreven.

In ieder geval zal de gelovige, juist ook als hij om weldaden in het aardse vraagt, in de geest van Jezus moeten bidden, dat wil zeggen: hij zal net als Jezus bereid moeten zijn om de wil van God te aanvaarden. In elk gebed, en dus ook in het gebed waarin het om aards welvaren gaat, geldt “niet wat Ik wil, maar wat U wilt.” Heilige Geest De christen wordt geacht in zijn gebed steeds te luisteren naar de wil van God.

 1. Christus zelf heeft aangegeven, dat de gelovige hierbij op ondersteuning mag rekenen.
 2. In het gebed verleent de Heilige Geest bijstand.
 3. Christus zegt daarover: ‘Welke vader onder jullie zal zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats daarvan een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als je bent, het goede weten te geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal dan de hemelse Vader de heilige Geest geven aan degenen die Hem erom vragen.’ (Lc.11, 11-13).
You might be interested:  Hoe Lang Moet Rijst In De Oven?

Kerk en gebed De Heilige Geest is werkzaam aanwezig in de Katholieke Kerk. Het is daarom ook aan de Kerk om gelovigen bij het bidden te ondersteunen. De Kerk helpt gelovigen onder meer om zuivere en onzuivere gebedsintenties van elkaar te onderscheiden.

Ook reikt de Kerk allerhande gebedsteksten en gebedsoefeningen aan. Kerk in gebed De Kerk, de gemeenschap van gedoopte gelovigen, is voortdurend in gebed. Het officiële gebed van de Kerk is zorgvuldig vormgegeven in het officie. Gebed van de Kerk Het officiele gebed van de katholieke kerk wordt Goddelijk Officie (officium divinum) genoemd.

Het wordt dagelijks in naam van de kerk gebeden door kloosterlingen en priesters. Jaar- en dagofficie Er is een algemene ordening van het gebed door het jaar, het zogenaamde jaarofficie (liturgische kalender), en een structuur voor elke dag, het dagofficie.

 • Acht getijden Het dagofficie is beter bekend onder de naam ‘ getijden ‘.
 • Van oudsher zijn er in de Katholieke Kerk iedere dag acht tijden waarop gelovigen zich in gebed tot God richten.
 • De getijden geven een eigen ritme aan de dag en de nacht.
 • In de nacht worden de metten gebeden, bij de dageraad de lauden, bij de aanvang van het werk de prime of priem, om negen uur de terts, om twaalf uur de sext, om drie uur de none of noon, bij zonsondergang de vespers, en voor het slapen gaan de completen.

In kloostergemeenschappen worden de getijden volledig gebeden. Priesters en gewone gelovigen bidden de getijden in gereduceerde vorm. Nadere informatie wordt in het lemma Officie gegeven. Eigen gebed Buiten het officie om heeft iedere katholiek zijn eigen gebed.

 • Hij kan bijvoorbeeld God danken of om kracht in moeilijke situaties vragen.
 • Hij kan bidden om genezing van een ziekte, of om het verwerven van bepaalde goederen.
 • Er wordt door katholieken veel gebeden voor andere mensen.
 • Overledenen worden middels gebed herdacht en er wordt ook intensief voor hun zieleheil gebeden.

Nog altijd is het onder devote gelovigen gebruikelijk om te bidden voor en na het eten, en voor het naar bed gaan. Gebedsteksten Voor zijn eigen gebed gebruikt de gelovige vaak bestaande teksten, ontleend aan de Bijbel, zoals in het geval van het Onze Vader, of aan de traditie van de Kerk, zoals in het geval van het Weesgegroet, de Rozenkrans en het Veni creator spiritus,

 1. Soms gebruikt de gelovige een tekst van een beroemd auteur, een enkele keer ook zoekt hij zelf naar woorden.
 2. Ruisteken Katholieken beginnen hun gebeden vrijwel altijd met het maken van een kruisteken.
 3. Daarbij worden met de rechterhand achtereenvolgens het voorhoofd, de borst, de linkerschouder en de rechterschouder aangeraakt.

Bij het maken van het kruis wordt tekst gebeden: ‘In de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige geest, Amen’. Dat gaat als volgt. Bij het aanraken van het voorhoofd zegt de gelovige: ‘In de naam van de Vader’, bij het aanraken van de borst: ‘de Zoon’, bij het aanraken van de linkerschouder: ‘en de Heilige Geest’, en bij het aanraken van de rechterschouder: ‘Amen’.

Wat mag je niet eten als je katholiek bent?

Remmen los op zondag – knobbels hebben het al door: tussen (Aswoensdag) en 31 maart (Stille Zaterdag) zijn er maar liefst 46 dagen, en geen 40. Toch is ‘veertigdagentijd’ geen foute benaming. Zo is het dieet op de zes zondagen van de Vasten niet van kracht. Wat Zegt De Bijbel Over Vlees Eten istock

Welk geloof mag je niet drinken?

In religieuze of levensbeschouwelijke dogma’s kan alcohol verschillende functies hebben. Zo kunnen religieuze/levensbeschouwelijke groeperingen alcoholgebruik in het geheel afkeuren en als slecht of als zonde betitelen; andere groeperingen geven alcohol juist een plaats in hun rituelen.

 • Voorbeelden van religieuze groeperingen die het gebruik van alcohol afkeuren of verbieden zijn de Islam en protestants-christelijke groeperingen zoals de Baptisten en de Methodisten.
 • De Islam stelt dat elke vorm van beneveling ‘haram’ (=slecht voor lichaam en ziel) is.
 • Alles dat schade toebrengt aan psyche en lichaam en hierdoor de krachten van de mens aantast (teksten: al-Nisaa’ 4:29; al-Baqarah 2:195) is verboden.

Ook het kopen van alcohol is ‘haram’. Kleine hoeveelheden alcohol voor uitwendig gebruik bijvoorbeeld in de vorm van parfum zijn toegestaan. Ook in de Bijbel wordt regelmatig aangehaald dat abstinentie van alcoholhoudende dranken en andere intoxicanten een grote deugd is (Daniel 1:5; Lucas 1:15) en dat overmatig alcoholgebruik leidt tot agressie, armoede, zorgen, onzekerheid en ongevoeligheid (Spreuken 20:1-2; 23:21-35).

In het algemeen keurt de Bijbel het matig gebruik van wijn zeker niet af; het name in het Nieuwe Testament wordt daarvan regelmatig gewag gemaakt (o.a. Johannes 2: 1-11; de bruiloft te Kana; Jezus verandert water in wijn). Afhankelijk van de christelijke stromingen is de interpretatie van de bijbelse tekst verschillend.

Dit kan ertoe leiden dat het ene christelijke geloof alcoholgebruik als zonde beschouwd, terwijl het andere geloof alcohol in godsdienstige rituelen gebruikt (o.a. het drinken van wijn tijdens het Avondmaal; wijn staat daar symbool voor het bloed van Jezus) en consumptie niet als zonde betiteld.

 • Sommige levensovertuigingen raden op andere gronden alcoholgebruik af of geven alcoholvrije voedingsadviezen.
 • Zo staat bij Boeddhisten het mediteren centraal.
 • Belangrijk hierbij is dat het lichaam in een zo rustig mogelijke uitgangspositie verkeerd.
 • Een aantal voedingstoffen, waaronder vlees, sterke kruiden, suikers en alcohol hebben volgens deze gedachtegang op een lichaam een ongewenst effect.

Men raadt alcoholconsumptie dan ook af vanwege het bedwelmende en intoxicerende effect. Ook de Rastafari gebruiken geen alcoholhoudende voedingsstoffen omdat zij alleen voeding gebruiken die ‘ital’ (puur) is. Dit betekent dat zij afgeleide producten, zoals bijvoorbeeld olikn, melk en melkproducten, vlees van carnivoren en alcohol ten strengste afraden.

 • Bij een aantal religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen is alcoholgebruik binnen ceremonikle rituelen en op specifiek daarvoor bestemde feestdagen een gewoonte.
 • Zoals gezegd symboliseert bij protestanten en rooms-katholieken het drinken van wijn bij het Avondmaal respectievelijk het ritueel van het mengen van wijn met water tijdens de mis het bloed van Christus.

Ook buiten de diensten is alcoholconsumptie toegestaan. In het Jodendom maakt drinken van koshere wijn (jajin) deel uit van verschillende rituelen tijdens de sabbat en het inwijden en uitluiden van feestdagen. Hierbij zijn alleen koshere wijnen, die onder het toezicht van een rabbinaat zijn gemaakt, toegestaan.

 • Andere alcoholhoudende dranken zijn buiten de rituelen wel toegestaan.
 • Bij sommige Afro-Amerikaanse en Afrikaanse ceremonien maakt, naast drum en dans, alcoholconsumptie deel uit van rituelen waarbij een trance opgeroepen wordt.
 • Voor, tijdens of na een trance drinkt men alcohol om deze op te roepen of af te sluiten.

Soms biedt men alcohol aan God aan als offerande. Ook kan alcohol onderdeel zijn van reinigingsrituelen of overgangsrituelen (bijvoorbeeld geboorten, begrafenissen, huwelijken). Dit is afhankelijk van de groepering, de ceremonie en de betekenis van het ritueel.

Rituelen Tijdens een tal van wereldwijd bekende rituele en religieuze feesten (van verschillende levensbeschouwelijke origine) speelt alcoholconsumptie voor een of meerdere dagen een belangrijke factor. Voorbeelden hiervan zijn het einde van de katholieke vastentijd: carnaval en het rituele (niet religieuze) inluiden van het nieuwe jaar met champagne.

Over het algemeen stellen alle religieuze/levensbeschouwelijke dogma’s dat overmatig alcoholgebruik (alcoholmisbruik) botst met religieuze en sociale normen en waarden. Tegelijkertijd hoeven rituelen of voorschriften geen leidraad voor de individuele gelovige te vormen.

Een individu dat een religie aanhangt die abstinentie voorschrijft, kan wel alcohol drinken en zich tegelijkertijd gelovig achten. Religies die ritueel van alcohol gebruik maken accepteren het dagelijks en overmatig drinken van een persoon ook niet zonder meer. Uiteindelijk maken mensen zelf een keuze voor of tegen alcoholgebruik.

Dit hangt van meerdere factoren af zoals de omgeving waarin iemand opgroeit, mensen waarmee je omgaat, sociale controle die uitgeoefend wordt, de individuele drang naar beneveling, problemen die iemand ervaart, hulp die iemand krijgt enz. Religie speelt hierin maar een betrekkelijk kleine rol.

Wat moet je eten volgens de Bijbel?

De Bijbel en voeding: waarom het belangrijk is om gezond te eten ‘Niets is lekkerder dan puur en onbewerkt eten’ Wat Zegt De Bijbel Over Vlees Eten Ontdek wat de EO nog meer doet met het thema Vallen & Opstaan Wat leert de Bijbel ons over voeding? En waarom is het belangrijk om als christen gezond te leven? Visie sprak met Rosaline McDonald en Anniek Sturm van het opleidingsinstituut Gezond & Weldoen. Voor Rosaline lijdt het geen twijfel: zeker als christen is het belangrijk om gezond te eten.Waarom?”Uit respect voor je Schepper, je bent van Hem. Je bent deel van Gods schepping en daar moet je zuinig op zijn. Ook maakt een gezonde levensstijl je gelukkiger. Je hemelse Vader heeft jouw welzijn op het oog en geeft daarvoor richtlijnen. Als je van jezelf houdt, zorg je op een verantwoorde manier voor jezelf, en kun je ook beter voor anderen zorgen. Daarnaast: je bent het waard om goed voor jezelf te zorgen. Jezus heeft een heel hoge prijs betaald voor jouw leven en jouw vrijheid. Ga dus uit respect voor je Schepper niet nonchalant om met je gezondheid.” Lichamelijk goed voor jezelf zorgen, hoe doe je dat? “Met betrekking tot voeding betekent dat: rommel eruit, gezonde voeding erin. Maar ook: voldoende bewegen, ontspannen, en breken met slechte gewoonten of verslavingen. Een manier om hiermee te breken, is onder meer vasten. Dat helpt bij het doorbreken van vaste patronen. Soms is ook professionele hulp nodig. Wees dan nederig en vraag om die hulp.” Wat Zegt De Bijbel Over Vlees Eten Rosaline McDonald, oprichter van Gezond & Weldoen en docent coaching bij voeding en beweging. Wat zegt God in de Bijbel precies over gezond leven en eten? “Met name in het Oude Testament staat veel over eten, denk aan de voorschriften rondom rein en onrein eten.

De voedselwetten in de Bijbel zijn bedoeld om de leefomstandigheden in onze maatschappij zo gezond mogelijk te maken. De teksten in de Bijbel zijn dus bedoeld voor ons heil, niet om andere mensen mee om de oren te slaan. Er staat nergens: je mag geen alcohol drinken. Of – in het Nieuwe Testament – je mag geen varkensvlees eten.

Of het verstandig is, is een tweede. We zijn vrij van de veroordeling van de wet, maar de wet op zich is niet fout. Verdiep je in Zijn aanwijzingen en ontdek de liefde en wijsheid die erin zitten. Dan krijg je automatisch meer respect voor God en zal het verlangen om goed voor jezelf, je naaste en de schepping te zorgen, toenemen.” Eten volgens de richtlijnen van de Bijbel.

 1. Voor veel mensen klinkt dat niet echt aantrekkelijk.
 2. Want mag je dan nog wel iets eten? “De vraag impliceert een gevoel van ‘mij wordt tekortgedaan’, zoals Eva dacht dat God haar met die ene verboden appel tekortdeed.
 3. Maar God geeft ons juist leven en overvloed.
 4. Je doet jezelf tekort als je je ogen daarvoor sluit.

Eva was niet langer op God gericht, maar op de verleiding van voedsel. Genieten van voedsel mag! Maar maak gezonde keuzes die overeenkomen met de voedingsvoorschriften in de Bijbel. Vertrouw erop dat God het beste met je voor heeft. Kies voor volwaardige voeding, inclusief bijvoorbeeld voldoende vitamine B12.

 • Niets is lekkerder dan puur en onbewerkt eten, vol van smaak.” Zou je als christen geen varkensvlees meer moeten eten? “Je moet niks, je mag sinds het nieuwe verbond alles eten.
 • Maar varkensvlees verteert minder goed in een menselijk lichaam dan rundvlees, kip of vis.
 • Dus waarom zou je je lichaam ermee belasten? Schoonheidsspecialisten adviseren cliënten met acne niet voor niets de consumptie van varkensvlees te verminderen – of zelfs geheel te vermijden.

Puur en onbewerkt eten, veel groenten en fruit, en veel water drinken is het beste schoonheidsdieet ter wereld.” Wat Zegt De Bijbel Over Vlees Eten Anniek Sturm, gewichtsconsulent bij Voedzaam (www.voedzaamadvies.nl) en docent Bijbel & Voeding bij Gezond & Weldoen. En hoe zit het met het drinken van alcohol? “Het is geen populaire boodschap, maar alcohol past niet in een gezond voedingsprogramma.

Het bevat lege calorieën, het brengt de bloedsuikerspiegel uit balans en bevordert de opslag van ongezond buikvet. De Gezondheidsraad adviseert maximaal 1 glas alcohol per dag, maar het Wereld Kanker Fonds adviseert een ‘zero’ alcoholbeleid. Steeds meer artsen nemen dat advies over.” Hebben jullie tips voor mensen die gezonder willen leven maar niet helemaal hun dagelijkse schema willen veranderen? • “Eet wekelijks volwaardige voeding volgens de richtlijnen.

De van het Voedingscentrum kan je hier goed bij helpen.• Eet parttime vegetarisch of word ‘flexitariër’. (Elke dag vlees is niet Bijbels, dat hebben we zelf bedacht.) Begin met 1 dag in de week, bouw uit naar 2 of 3 dagen. Vegetarisch eten kan ook, maar let erop dat je voldoende vitamine B12 binnenkrijgt.• Eet meer vis, meer groenten en meer fruit.• Drink elke dag minimaal 2 liter water.• Drink geen alcohol.

• Beweeg voldoende. De mens is gemaakt om dagelijks minimaal 15 km te,” De zomer komt eraan: iedereen wil nu natuurlijk gezond en fit voor de dag komen. Wat zijn tips voor een gezond zomers recept? “Bijbelse ingrediënten zijn volle granen, noten, zaden, pitten, peulvruchten, groenten en fruit. Hiermee kun je heerlijke hapjes maken, zeker in de zomer! Vul je maaltijden aan met een kleine hoeveelheid vlees of vis, zuivel, eieren en zoet matig met honing.” Broccolisalade met granaatappel Verdeel 2 stronken verse broccoli in roosjes en snijd deze (als dat nodig is) in hapklare stukjes.

Snijd de stronk in de lengte doormidden en dan in dunne plakjes. Doe de broccoli in een schaal, samen met 1 kleine, rode gesnipperde ui, de pitjes uit 1 granaatappel, 150 gram rozijnen en 75 gram geroosterde zonnebloempitten. Schep goed om. Voeg 250 ml yoghurt, en naar smaak peper en zout toe.

 • Schep met je handen alles goed om en zorg ervoor dat alle broccoliroosjes bedekt zijn met yoghurt.Tip: traditioneel wordt deze salade met mayonaise gemaakt.
 • Deze versie is lichter, maar je kunt natuurlijk ook mayo gebruiken, of halfom.
 • Gebruik sojayoghurt en je hebt een veganistische versie.
 • Voor een eiwitrijkere variant gebruik je Skyr.

: De Bijbel en voeding: waarom het belangrijk is om gezond te eten