Waarom Geen Vlees Op Goede Vrijdag?


Waarom Geen Vlees Op Goede Vrijdag
De kruisdood van Jezus van Nazareth wordt op deze dag herdacht. Op deze dag eten sommige Katholieken geen vlees. Dat heeft te maken met de vastentijd. Tijdens deze periode mogen Katholieken slechts één volle maaltijd per dag nuttigen en op Aswoensdag en Goede Vrijdag geen vlees eten.

Waarom eten katholieken op vrijdag geen vlees?

Waarom is vrijdag visdag? – Katholieken eten vaak op vrijdag vis, maar verplicht was het nooit. Toch wordt deze traditie uiteindelijk ontleent aan religie. Heel vroeger was het in diverse religies een gewoonte om meerdere vastendagen in de week te hebben.

 • De katholieke gelovige had op vrijdag een ‘dag van volledige onthouding’.
 • Deze onthouding betekende dat het eten van (toentertijd) luxe middelen zoals vlees van landdieren verboden was.
 • Vis was vroeger een goedkoper product dan vlees en geen landdier en viel daar dus niet onder.
 • Om toch voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen, at men dan vis.

Vandaar dat vrijdag ook wel ‘visdag’ heet. Nu merken we weinig meer van die regel, maar is het meer bekend als een algemeen gebruik.

Welke dag mag je geen vlees eten?

De moderne Goede Vrijdag: verwarring, vlees en herdenken NOS Nieuws • vrijdag 30 maart 2018, 14:39 • Aangepast vrijdag 30 maart 2018, 18:55 Goede Vrijdag: een christelijke feestdag, een dag waarop er stil wordt gestaan bij de lijdensweg van Jezus, maar ook een dag waarop ieder jaar weer verwarring heerst. Goede Vrijdag is namelijk een officiële feestdag, maar of je vrij bent is een tweede.

Op Goede Vrijdag herdenken we de dag waarop Jezus werd gekruisigd. De dag wordt Goede Vrijdag genoemd omdat Jezus zichzelf heeft opgeofferd om de mensheid te redden, is de gedachte. Gelovigen die deze dag vieren, offeren zelf ook iets op om Jezus te herdenken: zij vasten deze dag, of eten geen vlees. De modernisering van deze feestdag heeft ook in Nederland toegeslagen.

Jaren geleden waren de supermarkten en winkels nog gesloten, werd er door gelovigen geen vlees gegeten en werd op veel plaatsen de kruisweg (lijdensweg van Jezus) ‘gevierd’. Nu kan je vandaag wel boodschappen doen voor die uitgebreide paasbrunch van zondag.

Toch is er, buiten de vieringen, nog genoeg van de feestdag te merken in Nederland. Niet alle winkels zijn de hele dag open. Om na 19.00 uur open te zijn, hebben winkels een vergunning nodig, die ze bij de gemeente kunnen aanvragen. Studenten of scholieren hebben vandaag waarschijnlijk vrij. De meeste scholen en universiteiten zijn gesloten.

Ook de beurzen zijn dicht vandaag: er wordt niet gehandeld. En wil je geld overmaken of zit je er juist op te wachten? Pech gehad, want alle bedragen die nu worden overgemaakt, verschijnen dinsdag (de eerstvolgende werkdag) pas op de andere rekening. Nederlandse banken maken gebruik van Target 2, een Europees computersysteem, en dat staat in de weekenden en op feestdagen stil omdat er menselijke handelingen voor het betaalverkeer nodig zijn.

 • Gelukkig heb je het geld niet nodig voor parkeren in de meeste gemeenten.
 • In de gemeente waar parkeren op zon- en feestdagen gratis is, hoef je vandaag niets te betalen.
 • Let op: de parkeerautomaat incasseert wel gewoon geld, omdat er geen indicatie in zit die aangeeft of het een feestdag is of niet.
 • Maar waar sommige mensen vandaag aan hun lange weekend vrij beginnen, zijn er ook de mensen die vanochtend weer onderweg naar werk waren.

Als je in loondienst bent, bijvoorbeeld bij een bedrijf of de overheid, is er een grote kans dat je gewoon moet werken. Een nationale feestdag betekent namelijk niet dat je als werknemer automatisch recht hebt op een vrije dag. Dat zorgt soms voor verwarring: Maar je kan het ook positief bekijken: Ook in het buitenland wordt Goede Vrijdag steeds meer een ‘normale dag’.

Zo zijn er, waaronder een filmvertoonverbod in de bioscoop en een dansverbod, maar die worden steeds minder streng gehandhaafd. Sinds 2016 kunnen clubs een vergunning aanvragen om toch open te blijven en de instelling die over het filmverbod gaat, FSK, wordt ook steeds coulanter. Vanaf 2000 is slechts 1 procent van de gekeurde films afgekeurd.

Ook in en wordt dit jaar de dag anders gevierd: de pubs mogen namelijk worden geopend. Bijna honderd jaar lang was het verboden in de landen om bier te drinken in cafés en kroegen. En in Groot-Brittannië is helemaal niets meer te merken van gesloten winkels.

Wat eten we op Goede Vrijdag?

Unsplash Goede Vrijdag is voor katholieken een dag van vasten en matiging. Dat betekent van oudsher vis in plaats van vlees. Een traditie die in de Kempen nog steeds erg levendig is. “Vandaag bak ik kilo’s vis. Het is een van de topdagen van het jaar”, zegt vishandelaar Tom Coomans uit Balen op Radio 2 Antwerpen.

Van oudsher is Goede Vrijdag voor katholieken een dag waarop vis gegeten wordt. Op die dag stierf Jezus Christus aan het kruis en daarom is matiging en vasten aan de orde. Vis was vroeger goedkoper en minder luxueus dan vlees. “Die traditie wordt hier in de Kempen goed opgevolgd. Voor ons is dit één van de topdagen van het jaar”, vertelt Tom Coomans van Vis en Co met winkels in Balen, Lommel en Oud-Turnhout.

“Als ik mijn deuren open, staan er al rijen klanten te wachten. Vooral kibbeling en de gewone gebakken vis verkopen goed. Ik denk dat er vandaag per winkel gemakkelijk 40 kilogram kabeljauw zal doorgaan. Normaal bakken we enkel ‘s morgens, maar op Goede Vrijdag doen we dat de hele dag door”, zegt Tom in “Start je Dag”.

Waarom moet je vis eten op Goede Vrijdag?

Vrijdag Visdag Op vrijdag, een onthoudingsdag, eten katholieken van oudsher vis, omdat het eten van vlees op die dag niet was toegestaan. Geen vlees, wel vis Tot ver in de twintigste eeuw waren alle vrijdagen dagen van volledige Onthouding. De gelovige werd geacht op die dagen geen vlees van de dieren van het land te eten.

Als vlees verboden was, en er toch gewoon gewerkt moest worden, hoe dan op krachten te blijven? Het antwoord was eenvoudig: door vis te eten. Vandaar dat Vrijdag voor katholieken lange tijd een Visdag was. Kerkelijk wetboek Volgens het meest recente kerkelijk wetboek is de vrijdag nog altijd een dag waarop katholieken zich moeten onthouden van het eten van vlees of van een andere voedselsoort, conform de voorschriften van de bisschoppenconferentie van hun land (CIC, can.1251).

Vrijdagsonthouding nu De Nederlandse bisschoppenconferentie schreef in 1989 voor, dat de gelovige aan de plicht tot onthouding op vrijdag kan voldoen door zich in eten en drinken, in roken of in andere genoegens duidelijk te beperken. Vlees hoeft de gelovige dus niet meer perse te laten staan.

Kunnen christenen varken eten?

Voor christenen is het helemaal niet verboden om varkensvlees te eten.

Wat mag je als christen niet eten?

De wetten van Mozes – De leefregels vinden we in de eerste vijf delen van het Oude Testamant: de Pentateuch (Genesis tot en met Deuteronomium). Daarin staan allerlei leefregels om de samenleving een stukje beter te maken. Zo moet je mensen stenigen die het wagen om op de Sabbat stokken te rapen, en moet je vrouwen een gifmengsel laten drinken als ze door hun man verdacht worden van overspel.

Is ze onschuldig, dan blijft haar baarmoeder intact. Is ze schuldig? Dan verschrompelt die op magische wijze. Aan dit rijtje met wetten worden ook de spijsregels toegevoegd. Onrein voedsel is bijvoorbeeld vlees waar nog bloed inzit, vlees dat afkomstig is van niet-herkauwende dieren met gespleten hoeven of dieren die een natuurlijke dood zijn gestorven.

Varkens, hazen en konijnen zijn dus uitgesloten.

Hoeveel dieren bespaar je als vegetariër?

Als we aannemen dat je als vegetariër evenveel zuivel en eieren eet als de gemiddelde Nederlander, dan sterft er voor je dieet nog ongeveer 1,5 gewerveld dier per jaar. Je spaart er daarentegen bijna 24 per jaar door geen vlees en vis te eten, plus hetzelfde aantal ongewervelden als veganisten.

Wat gebeurt er als je weer vlees eet?

Misselijk na het eten van een stukje vlees – Volgens het Voedingscentrum is het verteringsstelsel van iemand die al jarenlang vegetariër is geweest, gewoon nog hetzelfde. Het kan wel zo zijn dat je lichaam weer even moet ‘wennen’ aan het eten van vlees.

 • Je vleesloze bestaan uitluiden met een flinke biefstuk is vragen om problemen.
 • Het zou wijzer zijn om te beginnen met een bescheiden plakje kipfilet op een cracker.
 • Volgens Bjørn Skålhegg, hoogleraar van de afdeling Voeding op Universitetet i Oslo (Noorwegen), kan het inderdaad gebeuren dat voormalige vegetariërs misselijk worden als ze ineens een groot stuk vlees eten.
You might be interested:  Hoe Lang Verse Rode Bieten Koken?

Je hebt voldoende enzymen nodig om eiwitten te verteren, en daar kan het de vleeslozen nog wel eens aan ontbreken. ‘Hetzelfde kan gebeuren bij mensen die lange tijd hebben gevast, en dan een grote maaltijd verorberen’, zo laat hij aan de website weten.

Wat gebeurt er als je alleen nog maar vlees eet?

Risico’s – Ook zitten er risico’s aan om zoveel vlees te eten. “In rood vlees zitten stoffen die niet gunstig zijn, en die je met mate zou moeten nemen. Op lange termijn heb je echt grotere kans op hart- en vaatziektes en kanker.” Ze gaat verder: “Eenzijdige diëten zijn sowieso niet verstandig.

Welke dag is Jezus gekruisigd?

Goede Vrijdag is de vrijdag vóór Pasen. De Kerk herdenkt dat Jezus Christus werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn kruisdood, zo leert de kerk, heeft Jezus Christus de mens verlost. Goed Goede Vrijdag is de droevigste dag van het kerkelijk jaar in het algemeen en van het Paasfeest in het bijzonder.

 1. Het lijden en sterven van Jezus staan centraal.
 2. Toch wordt gesproken van ‘Goede’ Vrijdag en in het Engels Good Friday,
 3. Het woord ‘goede’ zou eraan herinneren dat Jezus is gestorven om de mensheid te verlossen.
 4. In het Duits heet deze dag Karfreitag,
 5. Dat betekent letterlijk ‘rouwvrijdag’: het woorddeel Kar komt van een oud Duits woord voor ‘weeklacht’.

Verlossing De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt over de verlossende dood van Christus: “De gewelddadige dood van Jezus is geen toeval geweest, vrucht van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Zijn dood hoort tot het mysterie van Gods heilsbeschikking ().

 • Dit goddelijke heilsplan dat zich door de terechtstelling van de ‘rechtvaardige dienstknecht’ ( Jesaja 53,11) zou voltrekken was tevoren in de Schrift aangekondigd als een mysterie van universele verlossing, d.w.z.
 • Van een vrijkoping, die de mensen verlost uit de slavernij van de zonde,” (CKK, nr.600) Offer Er zijn veel overeenkomsten tussen het christelijke Pasen en het joodse Pesach,

Op Goede Vrijdag wordt dit, net als op Witte Donderdag, goed duidelijk. Tijdens Pesach slachtten de joden een paaslam, om zich van dood en ellende te vrijwaren. Op Goede Vrijdag is Jezus voor de christenen het paaslam: Hij is het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.

Pesach Tijdens hun Pesachfeest herdenken de joden dat God hen uit de Egyptische slavernij heeft gevoerd. Daarbij staat de doortocht door de Rode Zee centraal. Met Pasen gedenken dat Christus de gelovigen met zijn bloed door het dodenrijk naar het eeuwig leven heeft geleid. Passie De lijdensgeschiedenis van Jezus wordt vaak aangeduid met de Latijnse term passio (= ‘lijden’), in het Nederlands: passie,

De passie van Christus is de doorgang ( passus ) die hij, door lijden en sterven, naar zijn Verrijzenis heeft gemaakt. Kajafas De gebeurtenissen van Goede Vrijdag komen in de vier evangeliën in grote lijnen overeen. De Joodse schriftgeleerden, aangevoerd door hogepriester Kajafas, beschuldigen Jezus van godslastering.

Aangezien zij Jezus dood wensen, en zij hem als Joden zelf niet ter dood mogen brengen, leveren zij hem uit aan Pontius Pilatus, de Romeinse prefect van Judea. Pilatus Het valt Pilatus zwaar om Jezus te veroordelen. Meerdere malen maakt hij de Joodse aanklagers duidelijk geen schuld te kunnen vinden in deze zogenaamde ‘koning der Joden’.

Hij laat de Joden zelfs kiezen tussen de vrijlating van Jezus of die van de gevreesde rover Barabas. De menigte kiest voor Barabas. Pilatus laat Jezus dan geselen, en toont hem, getooid met doornenkroon en purperen kleed, aan de menigte: “Zie, de mens” (Latijn: Ecce homo ).

De menigte heft daarop een dreigend “Kruisig hem” aan. Uiteindelijk geeft Pilatus toe: Jezus zal aan het kruis ter dood worden gebracht. Gelaten wast de Romein zijn handen, zeggende “Ik ben onschuldig aan dit bloed. U moet het zelf maar zien” (Matt.27,24). Hier komt de uitdrukking ‘zijn handen in onschuld wassen’ vandaan.

“Heden is het ‘Hosanna!’, morgen ‘Kruisig hem!'” De traditie leert dat de menigte die bij Pilatus het “Kruisig hem!” uitroept, dezelfde menigte is die nog geen week eerder, op Palmzondag, Jezus met een luid “Hosanna!” in Jeruzalem heeft ingehaald. Hier komt de Nederlandse uitdrukking “Heden is het ‘Hosanna!”, morgen ‘Kruisig hem!” vandaan, die in het verleden vaak gebruikt werd om de onbestendigheid van de volksgunst te illustreren.

Naar Golgotha Jezus begint na het oordeel van Pilatus aan zijn gang naar Golgatha, de schedelvormige berg – letterlijk: Schedelplaats – die even buiten de stad ligt. Hij wordt beschimpt en mishandeld door de soldaten die hem meevoeren. De Bijbel vermeldt over deze weg naar het kruis slechts dat Simon van Cyrene, een toeschouwer, wordt ingeschakeld om het kruis voor Jezus te dragen en dat Jezus een aantal wenende vrouwen toespreekt.

Kruisiging Jezus wordt, boven op de schedelberg aangekomen, aan het kruis genageld. Aan weerszijden hangt een misdadiger. Eén van hen bekeert zich ter plekke. Soldaten verloten de kleren van Jezus, geven hem zure wijn, bespotten zijn machteloosheid en voorzien zijn kruis van het opschrift ” Koning der Joden “.

 1. Overlijden De laatste woorden die Jezus aan het kruis spreekt zijn niet in alle evangeliën gelijk.
 2. Lucas laat Jezus de geest geven met de woorden: “Vader, in uw handen leg ik mijn geest”.
 3. Volgens Johannes, die veel nadruk legt op de vervulling der Schrift door deze gebeurtenissen, sterft Jezus terwijl hij zegt: “Het is volbracht”.

Dit is een verwijzing naar de laatste regel van Psalm 22. “Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?” Marcus en Matteüs benadrukken de vervulling van de Schrift evenzeer als Johannes, door Jezus te laten uitroepen: “Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?”.

 • Deze uitroep vormt het wanhopige begin van Psalm 22, een gebedstekst die als geheel juist blijk geeft van het grootst mogelijke Godsvertrouwen.
 • Veel commentatoren ontgaat het belang van Psalm 22 in dit verband.
 • Als zij lezen dat Jezus op de drempel van zijn kruisdood heeft geroepen “Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?”, willen zij deze uitroep nogal eens duiden als een moment van godsverlatenheid.

Marcus en Matteüs willen hier juist het tegendeel uitdrukken. Natuur in opstand Nadat Jezus, de Zoon van God, aan het kruis is gestorven, komt de natuur in opstand: de zon wordt verduisterd, de aarde beeft en het voorhangsel van de Tempel van JHWH scheurt doormidden.

 • Begrafenis Jozef van Arimathea, lid van de Joodse Raad en in het geheim een volgeling van Jezus, gaat tegen de avond naar Pilatus.
 • Deze willigt het verzoek van Jozef om Jezus’ lichaam mee te nemen in.
 • Jozef wikkelt het lichaam van Jezus in linnen.
 • Onder het toeziend oog van enkele van Jezus’ vrouwelijke bekenden legt Jozef het lichaam vervolgens in een in de rotsen uitgehouwen graf, en wentelt daarna een grote steen voor de ingang.

Plechtigheid De liturgische plechtigheid ter herdenking van de kruisdood van Jezus wordt op Goede Vrijdag bij voorkeur gehouden rond drie uur in de middag, het tijdstip waarop Christus stierf. In de kerk is de godslamp gedoofd, ten teken van de afwezigheid van het Lichaam van Christus in het tabernakel.

 1. Het altaar is volledig kaal, dus ontdaan van kruis, kandelaren en iedere verdere aankleding.
 2. De liturgische kleur is rood: een verwijzing naar het lijden en het vergoten bloed van Christus.
 3. Drievoudige verbeelding Lijden en dood van Jezus Christus worden op Goede Vrijdag in de liturgie drievoudig ‘verbeeld’: in de dienst van het woord, in de kruisvertoning en -verering en in het ontvangen van de hostie in een communieviering.

Paus Benedictus XIV (1740-1758) schreef hierover: “Alle ceremoniën hebben thans tot doel om ons Jezus’ lijden levendig voor ogen te brengen en onze harten bij die aanblik te beroeren, opdat wij ons bereid maken om van de vrucht van Zijn lijden ons deel te mogen ontvangen.” Dienst van het woord Tijdens de Dienst van het Woord op Goede Vrijdag staat het lijdensverhaal volgens Johannes centraal.

Welke datum is Jezus gekruisigd?

Vrijdag 3 april in het jaar 33 zou de dag zijn waarop Jezus Christus aan het kruis genageld werd.

Wat mag niet als je katholiek bent?

Remmen los op zondag – knobbels hebben het al door: tussen (Aswoensdag) en 31 maart (Stille Zaterdag) zijn er maar liefst 46 dagen, en geen 40. Toch is ‘veertigdagentijd’ geen foute benaming. Zo is het dieet op de zes zondagen van de Vasten niet van kracht. istock

Waarom gehaktdag?

Vroeger at je op woensdag gehakt – Dat mensen vroeger gehakt aten op woensdag, had te maken met het werkritme van de slagers. Die kregen traditiegetrouw op maandag nieuwe dieren binnen, die dezelfde dag nog werden geslacht. Op dinsdag werden de goede stukken vlees van het dier afgehaald, zoals biefstukjes en karbonades.

Wat doen christenen op Goede Vrijdag?

Kruisweg – Binnen de vindt op veel plaatsen op Goede Vrijdag om drie uur ‘s middags de plaats, waarbij de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Romeinse procurator Pontius Pilatus) tot op de heuvel Golgotha, plaats van zijn terechtstelling, wordt herdacht.

Daarbij wordt bij veertien staties telkens stilgestaan: I Jezus wordt ter dood veroordeeld. II Jezus neemt het kruis op Zijn schouders. III Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. IV Jezus ontmoet Zijn, V helpt Jezus het kruis te dragen. VI droogt het aangezicht van Jezus af. VII Jezus valt voor de tweede maal.

VIII Jezus troost de wenende vrouwen. IX Jezus valt voor de derde maal. X Jezus wordt van Zijn klederen beroofd. XI Jezus wordt aan het kruis genageld. XII Jezus sterft aan het kruis. XIII Jezus wordt van het kruis afgenomen. XIV Jezus wordt in het graf gelegd.

You might be interested:  Wanneer Is Tonijn Niet Meer Goed?

Welke dag is het gehaktdag?

Het ligt elke dag in de winkel – Gehakt kun je tegenwoordig elke dag in de winkel kopen. Maar vroeger niet: toen werd het restvlees van de dieren die op maandag werden geslacht en op dinsdag werden uitgebeend op woensdag verkocht. Woensdag gehaktdag dus.

Vlees wordt gemaakt van dieren. In vroeger tijden werd dat klusje opgeknapt door de slager. Zijn werkweek begon op maandag met het slachten van de dieren. Op dinsdag werden de karkassen uitgebeend, en opgedeeld in karbonades en riblapjes. Bij dat snijwerk bleef er altijd wat restvlees over. Dat ging dan op woensdag de gehaktmolen in en werd verkocht als gehakt.

Terwijl het dus eigenlijk ‘gemalen’ was, maar dat terzijde. In 1949 werd er een prijsvraag uitgeschreven om een slogan te bedenken voor het Nederlandse slagersvak. De winnaar bedacht de korte, pakkende zin woensdag, Gehaktdag en won daarmee maar liefst 25 gulden.

 • In de jaren ’60 werd de slogan opgepikt door de reclamewereld, en daarom is woensdag, gehaktdag ook vandaag de dag nog een begrip.
 • Bij de slager en de kiloknaller wordt tegenwoordig elke dag van de week gehakt gemaakt en verkocht.
 • Maar op woensdag het meest! Want dat is gehaktdag.
 • Zelfs in de Tweede kamer is woensdag gehaktdag.

Niet in de kantine, maar in de kamer zelf, op de derde gehaktdag van mei. Dan wordt het financiële beheer van de regering geëvalueerd, en krijgt de oppositie de kans om gehakt te maken van het beleid. En daar doen ook de vegetarische partijen vrolijk aan mee.

Welk jaar komt Jezus terug?

Hoe zullen we weten dat de komst van de Heiland nabij is? – Toen Jezus Christus werd geboren, wisten zeer weinig mensen dat de Heiland van de wereld was gekomen. Bij zijn wederkomst zal er geen twijfel zijn over wie Hij is. Niemand weet het precieze tijdstip van zijn wederkomst.

‘Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, () maar de Vader alleen’ ( Matteüs 24:36 ; zie ook LV 49:7 ). De Heer heeft een gelijkenis gegeven om ons een idee te geven van de tijd van zijn komst: ‘Leert dan van de vijgenboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is.

‘Zo moet gij ook, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het nabij is, voor de deur’ ( Marcus 13:28–29 ). De Heer heeft ons ook een paar tekenen gegeven om ons te laten weten dat zijn komst aanstaande is. Na die tekenen te hebben besproken, gaf Hij deze waarschuwing: Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Wat mogen christenen niet drinken?

De Bijbel wijst alcoholgebruik niet af, maar alcoholmisbruik wel. Wijn komt veelvuldig voor, zowel positief als negatief. Het meest gebruikte argument voor christenen om te drinken is het feit dat de Here Jezus water in wijn veranderde (Johannes 2). In Prediker 9 staat dat je wijn met een vrolijk hart moet drinken.

Wat staat er in de Bijbel over roken?

‘Dat ligt iets genuanceerder; in de Bijbel wordt niet gerookt. Er staat wél dat Jezus Christus de mensen bevrijdt van gevangenschap. Verslaving aan een sigaret kun je ook zien als gevangenschap. Roken is vooral een geestelijke verslaving.

Hebben varkens gespleten hoeven?

Je kunt in God geloven of niet, maar we kunnen niet ontkennen dat er vele ware zaken beschreven zijn in de Bijbel. Neem bijvoorbeeld het boek Daniël. Wie kent niet het beeld met het gouden hoofd, de zilveren borst, een buik van brons, benen van ijzer, en de voeten van ijzer gemengd met klei? De eerste vier metalen zijn de wereldrijken die elkaar opvolgden, het Babylonische rijk, het Medo-Perzische rijk, het Macedonische rijk en het Romeinse rijk.

Al deze rijken vinden we terug in de geschiedenisboeken en in deze volgorde. De voeten van ijzer en klei stellen het tegenwoordige Europa voor, er wordt moeite gedaan om er een verenigde staten van Europa van te maken, maar het wil niet lukken. Ijzer en klei is niet echt een stevige verbinding en het wordt dan ook bevestigd door de Brexit, het uittreden van het Verenigd Koninkrijk of te wel Engeland.

In het eerste hoofdstuk van het boek Daniël, lezen we dat Daniel en zijn vrienden niet het voedsel van de tafel van de Koning willen eten en dat ze ook niet zijn wijn willen drinken. Zij willen zich aan de regels houden die God had gesteld over rein en onrein voedsel.

Na een proefperiode van 10 dagen ‘zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jongemannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen.’ (Daniel 1: 15) In dezelfde Bijbel waarin de geschiedenis wordt verteld van de grote wereldrijken, voordat deze wereldrijken er zijn geweest, heeft God laten optekenen hoe wij mensen gezond kunnen leven.

Hij heeft duidelijk beschreven welke dieren goed zijn om te eten (welke rein zijn) en welke niet. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen landdieren, waterdieren, vogels en insecten. (Levitucus 11) De landdieren die gegeten mogen worden zijn die dieren die én gespleten hoeven hebben én hun voedsel herkauwen.

 • Dieren die gespleten hoeven hebben, maar hun voedsel niet herkauwen worden als onrein bestempeld.
 • Het varken wordt dus als onrein bestempeld, het heeft gespleten hoeven, maar het herkauwt zijn voedsel niet.
 • Het varken is een omnivoor oftewel een alleseter en dat laatste maakt het onrein.
 • Als je de dieren bekijkt die God als onrein heeft bestempeld, zie je dat alle onreine dieren aaseters of opruimers zijn.

Dat maakt deze dieren belangrijk, want ze houden de aarde schoon, maar tegelijkertijd zijn ze ongeschikt als voedsel voor de mens. Tegenwoordig wordt gesteld dat varkensvlees veilig is om te eten, omdat we het eten beter kunnen verhitten waardoor parasieten en wormeitjes gedood worden.

Maar mag je stellen dat het eten van varkensvlees gezond is, omdat we nu in staat zijn de parasieten en wormeitjes te doden, als dat al zo is? Laten we eens wat beter kijken naar het varken, we beginnen bij de spijsvertering. De maag van een varken heeft een hoge zuurgraad, maar door het vele eten wordt het maagzuur verdund.

Het maagzuur is dan niet meer in staat om parasieten en bacteriën te doden, deze parasieten en bacteriën komen in het vlees van het varken en kunnen daardoor de mens bereiken wanneer het vlees genuttigd wordt. Varkens zijn, zoals hierboven al vermeld alleseters, omnivoren en eten letterlijk alles wat op hun pad komt.

We kunnen een varken vergelijken met een stofzuiger, een biologische stofzuiger. Letterlijk alles gaat naar binnen: rottende groenten en vlees, larven, maden en zelfs kleine dode dieren. Alle giftige stoffen die zo in het varken komen, worden geabsorbeerd en opgeslagen in het vlees en het vet van het varken en kunnen dus de mens bereiken wanneer het vlees genuttigd wordt.

Doordat het varken niet kan zweten, het heeft geen zweetklieren, blijven de gifstoffen in het vlees en bij consumptie krijg je al deze toxines binnen. We kunnen rustig stellen dat het varken een slecht ontgiftingssysteem heeft en waarom zou het ook, het varken zelf heeft absoluut geen problemen met de toxines in zijn lijf, maar als wij het als mens gaan eten wordt het een heel ander verhaal.

 • Naast al deze toxines hebben varkens van nature een hoge concentratie van zwavel en histamine.
 • Zwavel veroorzaakt bot- en gewrichtsklachten en histamine bevordert allergische reacties en het verhoogt de kans op het ontwikkelen van abcessen, steenpuisten en darmontstekingen.
 • Het varken kan vele ziekten doorgeven door middel van virussen, denk aan de varkensgriep, ook door middel van bacteriën, onder andere de campylobacter, leptospiren en streptococcen.

Maar ook parasieten worden doorgegeven, de meest bekenden zijn Trichinella en de lintworm. Beide parasieten zijn blijvers, ze boren door de wand van het darmstelsel van varken en mens heen en nestelen zich in het weefsel, ze kapselen zich in. Hoe meer en hoe vaker je deze parasieten binnen krijgt des te erger worden de klachten.

Trichines worden alleen overgebracht door de onreine dieren. Er bestaan meerdere soorten lintwormen, ook door het eten van rundvlees kun je een lintworm krijgen, maar de runderlintworm blijft in je darm, terwijl de varkenslintworm zich in je hele lichaam kan nestelen, dat maakt de varkenslintworm gevaarlijker.

Als ik alles zo op een rijtje zet, denk ik dat we beter naar God kunnen luisteren. Maar dat is niet zo verwonderlijk, wie weet nu beter wat goed is voor ons dan onze Maker.

Wat zijn onreine dieren?

Landdieren – De Israëliet mocht alleen reine landdieren tot voedsel nemen. Reine landdieren zijn die welke zowel herkauwen als gespleten hoeven hebben (Lev.11:2-3). Dit zijn bijvoorbeeld, volgens Deut.14:4-6, het rund, het schaap, de geit, het hert, de gazelle, de reebok, de steenbok, de spiesbok, de antilope en de gems. Schapen waren voor de Israëliet reine dieren. Ze mochten gegeten en geofferd worden. Schilderij: Bij de schapen. Van Adolf Eberle (1843-1914). Wanneer een landdier geen hoeven had die in tweeën gespleten was, of niet herkauwde had de Israeliet het voor onrein te houden en mocht hij het niet eten.

De hoeven moesten geheel gespleten zijn (Lev.11:26). Tot de onreine dieren behoren vleeseters, zoals katachtigen, en ook, volgens Lev.11: 4-8, de kameel (herkauwt, geen gespleten hoeven), de klipdas (idem dito; Statenvertaling: ‘konijntje’), de haas (idem dito), het varken (herkauwt niet, wel gespleten hoeven; Statenvertaling: ‘zwijn’).

You might be interested:  Hoe Lang Moeten Asperges Koken Voordat Ze Gaar Zijn?

Al wie ze aanraakte, was onrein (Lev.11:26). “Van hun vlees mag u niet eten en hun kadavers niet aanraken; ze zijn voor u onrein.” (Lev.11:8; vgl. Deut.14:3,7-8) Alle zoolgangers onder al de dieren die op vier poten gaan, waren voor de Israëliet onrein (Lev.11:27). De kruipende landdieren, die zich over de aarde voortbewegen, hetzij op de buik of op poten, waren afschuwelijk en onrein voor de Israëliet (Leviticus 11:29-31; 41-44), zoals:

de mol (Lev.11:29 NBG51, HSV). SV: ‘wezeltje’. Canis: ‘wezel’. NBV04: ‘blindmuizen’ de muis (Lev.11:29 SV, Canis, NBG51, HSV). NBV04: ‘ratten en muizen’. elke soort pad (Lev.11:29, NBG51, HSV, NBV04). SV: ‘de schildpad naar haar aard’. Canis: ‘hagedissen’. de gekko (Lev.11:30, HSV, NBV04). SV: ‘zwijnegel’. Canis: ‘veldmuis’. NBG51: ‘egel’. de varaan (Lev.11:30, NBG51, HSV, NBV04). SV: ‘krokodil’. Canis: ‘mol’. de hagedis (Lev.11:30, SV, NBG51, HSV, NBV04). Canis: ‘salamander’. de skink (Lev.11:30, HSV, NBV04). SV, NBG51: ‘slak’. Canis: ‘muurhagedis’. de kameleon (Lev.11:30, Canis, NBG51, NBV04, HSV). SV: ‘mol’.

Ze mochten niet gegeten worden. “Al wie ze aanraakt als ze dood zijn, is onrein tot de avond” (Lev.11:31). “U mag uzelf niet tot een afschuw maken met al die kruipende dieren die zich zo voortbewegen, en u mag zich daarmee niet verontreinigen zodat u daardoor verontreinigd wordt, want Ik ben de HEERE, uw God.

U moet u heiligen en heilig zijn, want Ik ben heilig” (Lev.11:43-44). Deze kruipende dieren (mol, muis, pad enz.) kwamen in woningen dikwijls voor. Wanneer ze, stervende of reeds gestorven, op of in iets vielen (pan, pot, kleed, zak) was dit onrein tot de avond. Het moest in water worden gelegd (Lev.11:32).

Een aarden pot, onrein geworden, moest gebroken worden. Voedsel en drank uit zo’n pot (vat, kruik) was onrein. Ook de verontreinigde oven en de bakpan moesten stukgebroken worden (Lev.11:35). Een bron of waterput of zaaigoed (zaaibaar zaad) zou door het dode dier niet verontreinigd raken, het zou rein blijven.

Kan varkensvlees halal zijn?

Wat betekent het halal-keurmerk? – Halal keurmerken staan op vlees van dieren die geslacht zijn volgens de Islamitische wetten. Dat houdt onder meer in dat het dier moet sterven door een snede in de hals met een scherp mes. Vlees dat volgens de Islamitische eisen is geslacht wordt halal genoemd.

Wat eten christenen op vrijdag?

Religieuze maaltijdgewoontes De islam legt moslims speciale richtlijnen op waaraan ze zich moeten houden. Twee termen zijn daarbij belangrijk: halal en haram, Halal (Arabisch voor ‘rein, toegestaan’) geeft aan wat voor moslims toegestaan is en haram (Arabisch voor ‘onrein, verboden’) wat verboden is.

vleesproducten uit ritueel geslachte geoorloofde of toegestane soorten etenalle groenten, fruit, brood en andere graansoorten etenvasten tijdens de ramadaneten delen met anderen

Alles wat haram is, kunnen moslims niet eten of doen. Bijvoorbeeld:

varkensvlees, alcoholische dranken en niet-ritueel geslachte vleesproductenproducten afgeleid van varkens, zoals gelatine uit varkensbeenmergspecifieke soorten zeevruchten, afhankelijk van de islamitische leerschool die jouw klant volgt, voorbeelden van deze zeevruchten zijn: mosselen, garnalen, oesters, zeekreeften en krabbenvoedsel en drank tijdens de ramadan tussen zonsopgang en zonsondergang

Belangrijk om weten! Er is uiteraard een verschil tussen religieuze en culturele invloeden, Qua religieuze eetgewoonten kennen islamitische landen overeenkomsten in de do’s en dont’s (zie hierboven). Qua culturele eetgewoonten zijn er grote verschillen tussen bijvoorbeeld Turkije en Marokko omwille van o.a.

Klimaat en geografie maar ook omwille van plaatselijke tradities. Zo worden in bepaalde streken van Turkije zeevruchten als onrein beschouwd en niet gegeten. Het kan dat landen in eenzelfde regio sterk overeenkomen qua culturele eetgewoonten maar niet qua religieuze invloeden. Zo eten ze in Israël gelijkaardige producten als in Libanon of Griekenland, maar volgens andere religieuze spijswetten klaargemaakt (halal of koosjer).

Tijdens de ramadan of islamitische vastenperiode onthouden moslims zich van eten, drinken en geslachtsgemeenschap van net vóór zonsopgang tot zonsondergang. De ramadan vindt plaats tijdens de negende maand van de islamitische kalender. Tijdens de nachten van de ramadan worden 2 tot 3 maaltijden geserveerd.

 • De ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest – dat 3 dagen duurt – waar moslims in groep uitgebreid en vooral zoet eten.
 • Goed om te weten: deze tips zijn gericht op mensen die deelnemen aan de ramadan, maar ze geven jou als gezondheidsprofessional of medewerker van een sociale voedselvoorziening ook een beter inzicht in hoe je patiënten of klanten op een gezonde manier deze uitdaging kunnen aangaan.

Het is misschien een idee om deze tips ergens op te hangen in jouw voedselvoorziening, diëtistenpraktijk of wijkgezondheidscentrum tijdens de periode van de ramadan. Het concept van ‘halal’ roept soms vragen op. Voor gezondheidsprofessionals en medewerkers van sociale voedselvoorzieningen is het niet altijd even duidelijk wat precies halal is en wat niet.

Een belangrijke vraag is: hoe strikt moet je het concept ‘halal’ afbakenen, Dit kan sterk verschillen van patiënt tot patiënt of van klant tot klant. Kijk je ‘enkel’ naar de ingrediënten, bv. geen gelatine op basis van varkensbeenderen, geen varkensvlees, geen alcohol Of kijk je bv. ook naar het wel/niet halal zijn van de slachtingsmethode? Sommige moslims zullen rundvlees dat niet halal geslacht is wel eten, anderen niet.

Vegetarische voedingsmiddelen zijn vaak interessant, omdat alle groenten, fruit, brood en andere graansoorten halal zijn. (Specifieke soorten) zeevruchten zijn voor sommige moslims halal, voor anderen niet. Dat hangt af van welke leerschool binnen de islam zij volgen.

Wat doen katholieken op Goede Vrijdag?

Kruisweg – Binnen de vindt op veel plaatsen op Goede Vrijdag om drie uur ‘s middags de plaats, waarbij de lijdensweg van Christus vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Romeinse procurator Pontius Pilatus) tot op de heuvel Golgotha, plaats van zijn terechtstelling, wordt herdacht.

 • Daarbij wordt bij veertien staties telkens stilgestaan: I Jezus wordt ter dood veroordeeld.
 • II Jezus neemt het kruis op Zijn schouders.
 • III Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.
 • IV Jezus ontmoet Zijn,
 • V helpt Jezus het kruis te dragen.
 • VI droogt het aangezicht van Jezus af.
 • VII Jezus valt voor de tweede maal.

VIII Jezus troost de wenende vrouwen. IX Jezus valt voor de derde maal. X Jezus wordt van Zijn klederen beroofd. XI Jezus wordt aan het kruis genageld. XII Jezus sterft aan het kruis. XIII Jezus wordt van het kruis afgenomen. XIV Jezus wordt in het graf gelegd.

Wat mag een katholiek niet eten?

Remmen los op zondag – knobbels hebben het al door: tussen (Aswoensdag) en 31 maart (Stille Zaterdag) zijn er maar liefst 46 dagen, en geen 40. Toch is ‘veertigdagentijd’ geen foute benaming. Zo is het dieet op de zes zondagen van de Vasten niet van kracht. istock

Wat eten katholieken?

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk – 2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk In het christendom symboliseren brood en wijn het lichaam van Christus. Ook paaseieren hebben een christelijke oorsprong. Oorspronkelijk werden ze rood gekleurd als symbool voor het bloed van Jezus bij zijn sterven.

 • Het openen van de eierschaal op eerste paasdag symboliseert het opengaan van het graf (zie paragraaf 16.1).Carnaval is van oorsprong een katholiek feest dat voorafgaat aan de vastenperiode.
 • Op de eerste woensdag na carnaval (Aswoensdag), begint de katholieke vastenperiode.
 • Die duurt 46 dagen tot Pasen.

Daarbij wordt alleen op zondagen niet gevast. Voor de katholieken betekent vasten doorgaans: sober eten, geen vlees op vrijdag en Aswoensdag, geen tussendoortjes, geen alcohol, geen snoep en minder eten dan wat je normaal gebruikt (zie paragraaf 16.1).Moslims houden een jaarlijkse vastenperiode: de ramadan.

Tijdens de ramadan mag er tussen zonsopgang en zonsondergang niets gegeten en gedronken worden. Zieken, ouderen en zwakken zijn vrijgesteld van de ramadan en kunnen het eventueel later inhalen. De ramadan eindigt met het Suikerfeest (zie paragraaf 16.2).Moslims eten geen: varkensvlees en producten afkomstig van het varken zoals gelatine (wordt vaak gewonnen uit botten of uit huiden van varkens).

Ze drinken ook geen alcohol. Moslims eten wel: ritueel geslacht vlees (halal) (zie paragraaf 16.2).Binnen het Turkse en Marokkaanse voedingspatroon is het ontbijt niet echt belangrijk. De lunch en het diner zijn meestal warme maaltijden. Het delen van voedsel met anderen is erg belangrijk binnen deze cultuur (zie paragraaf 16.2).Joods voedsel moet koosjer zijn.

Dat is het Hebreeuwse woord voor geschikt. Joods voedsel dat buiten de deur bereid is, moet een kasjroet-certificaat hebben. Dat wil zeggen dat het koosjer is (zie paragraaf 16.3).Joden eten geen dieren die niet herkauwen, zoals varkens, paarden en konijnen. Ook zijn 21 vogelsoorten verboden (allemaal roofvogels).

Bloed in vlees wordt door weken en zouten verwijderd. Gladde vissen, zoals paling, worden niet gegeten. Melk en vleesproducten worden afzonderlijk bewaard en gebruikt. Na het eten van vlees wordt er een paar uur lang geen melk gedronken. Vis wordt niet samen met vlees gegeten.

 1. Van vlees zijn reine landdieren (herkauwers met gespleten hoeven zoals rund, schaap, geit en hert) toegestaan.
 2. Van gevogelte kip, eend, gans, kalkoen en duif en ook hun eieren, mits er geen bloedvlekje in zit.
 3. Vissen met schubben en vinnen zijn toegestaan, net als ritueel geslacht vlees (zie paragraaf 16.3).Hindoes geloven in reïncarnatie.

Een dier kan dus de ziel van een overleden familielid bevatten. Daarom zijn veel hindoes vegetariër (zie paragraaf 16.4).Voor de hindoe is de koe een heilig wezen en daarom zijn rund- en kalfsvlees verboden (zie paragraaf 16.4).In de hindoestaanse voeding wordt veel gebruik gemaakt van kerriemengsels (massala) en verschillende soorten pepers.