Welk Vlees Mag Een Moslim Niet Eten?


Welk Vlees Mag Een Moslim Niet Eten
Religieuze maaltijdgewoontes De islam legt moslims speciale richtlijnen op waaraan ze zich moeten houden. Twee termen zijn daarbij belangrijk: halal en haram, Halal (Arabisch voor ‘rein, toegestaan’) geeft aan wat voor moslims toegestaan is en haram (Arabisch voor ‘onrein, verboden’) wat verboden is.

vleesproducten uit ritueel geslachte geoorloofde of toegestane soorten etenalle groenten, fruit, brood en andere graansoorten etenvasten tijdens de ramadaneten delen met anderen

Alles wat haram is, kunnen moslims niet eten of doen. Bijvoorbeeld:

varkensvlees, alcoholische dranken en niet-ritueel geslachte vleesproductenproducten afgeleid van varkens, zoals gelatine uit varkensbeenmergspecifieke soorten zeevruchten, afhankelijk van de islamitische leerschool die jouw klant volgt, voorbeelden van deze zeevruchten zijn: mosselen, garnalen, oesters, zeekreeften en krabbenvoedsel en drank tijdens de ramadan tussen zonsopgang en zonsondergang

Belangrijk om weten! Er is uiteraard een verschil tussen religieuze en culturele invloeden, Qua religieuze eetgewoonten kennen islamitische landen overeenkomsten in de do’s en dont’s (zie hierboven). Qua culturele eetgewoonten zijn er grote verschillen tussen bijvoorbeeld Turkije en Marokko omwille van o.a.

klimaat en geografie maar ook omwille van plaatselijke tradities. Zo worden in bepaalde streken van Turkije zeevruchten als onrein beschouwd en niet gegeten. Het kan dat landen in eenzelfde regio sterk overeenkomen qua culturele eetgewoonten maar niet qua religieuze invloeden. Zo eten ze in Israël gelijkaardige producten als in Libanon of Griekenland, maar volgens andere religieuze spijswetten klaargemaakt (halal of koosjer).

Tijdens de ramadan of islamitische vastenperiode onthouden moslims zich van eten, drinken en geslachtsgemeenschap van net vóór zonsopgang tot zonsondergang. De ramadan vindt plaats tijdens de negende maand van de islamitische kalender. Tijdens de nachten van de ramadan worden 2 tot 3 maaltijden geserveerd.

 1. De ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest – dat 3 dagen duurt – waar moslims in groep uitgebreid en vooral zoet eten.
 2. Goed om te weten: deze tips zijn gericht op mensen die deelnemen aan de ramadan, maar ze geven jou als gezondheidsprofessional of medewerker van een sociale voedselvoorziening ook een beter inzicht in hoe je patiënten of klanten op een gezonde manier deze uitdaging kunnen aangaan.

Het is misschien een idee om deze tips ergens op te hangen in jouw voedselvoorziening, diëtistenpraktijk of wijkgezondheidscentrum tijdens de periode van de ramadan. Het concept van ‘halal’ roept soms vragen op. Voor gezondheidsprofessionals en medewerkers van sociale voedselvoorzieningen is het niet altijd even duidelijk wat precies halal is en wat niet.

 • Een belangrijke vraag is: hoe strikt moet je het concept ‘halal’ afbakenen,
 • Dit kan sterk verschillen van patiënt tot patiënt of van klant tot klant.
 • Ijk je ‘enkel’ naar de ingrediënten, bv.
 • Geen gelatine op basis van varkensbeenderen, geen varkensvlees, geen alcohol Of kijk je bv.
 • Ook naar het wel/niet halal zijn van de slachtingsmethode? Sommige moslims zullen rundvlees dat niet halal geslacht is wel eten, anderen niet.

Vegetarische voedingsmiddelen zijn vaak interessant, omdat alle groenten, fruit, brood en andere graansoorten halal zijn. (Specifieke soorten) zeevruchten zijn voor sommige moslims halal, voor anderen niet. Dat hangt af van welke leerschool binnen de islam zij volgen.

Welk vlees mag een moslim eten?

Voeding & de islam: wat mag je wel en niet eten? Grootkeukens en zorgrestaurants De Nederlandse gezondheidszorg wordt, net als het straatbeeld, steeds diverser. Door de instroom en vergrijzing van migranten krijgt de zorg in toenemende mate te maken met mensen uit verschillende landen en allerlei verschillende religies.

 1. Voorbeelden van religies zijn de islam, het jodendom en het hindoeïsme.
 2. Deze religies hebben allemaal hun eigen kenmerken en regels.
 3. Met name op het gebied van voeding.
 4. Het is daarom heel belangrijk dat je als zorgverlener hiervan op de hoogte bent.
 5. Maar wat mag je nu wel en wat mag je nu niet serveren? Wij leggen het je uit! Alle religies hebben allemaal hun eigen kenmerken en regels.
You might be interested:  Wat Is Gezonder Rijst Of Pasta?

Een aantal van die regels, die bij iedere religie terugkomen, zijn de spijswetten. Dit zijn wetten die beschrijven welke voedingsmiddelen verboden zijn, maar ook welke toegestaan zijn. In de islam wordt voedsel verdeeld in drie groepen: halal, haram en makruh.

Halal (betekent rein): toegestaan voedsel Haram (betekent onrein): verboden voedsel Makruh: voedsel dat gegeten mag worden, hoewel moslims er niet toe worden aangemoedigd.

Toegestaan is al het voedsel dat niet nadrukkelijk verboden is. Een aantal producten worden speciaal aanbevolen: honing (vanwege de genezende kracht), dadels, zoetigheid, zeedieren (behalve ongeschubde en aasetende dieren zoals krabben en zee-egels), melk, vlees en plantaardige olie zoals olijfolie.

 1. Moslims mogen wel vlees eten van: runderen, kalveren, geiten, schapen en pluimvee.
 2. Deze dieren zijn als ze goed worden geslacht Halal.
 3. Bij de rituele slachting worden de slokdarm, luchtpijp en twee halsslagaders van het dier in één keer en snel doorgesneden.
 4. Op deze manier kan het (onreine) bloed zoveel mogelijk wegvloeien en lijdt het dier zo weinig mogelijk pijn.

Bij deze slachting spreekt men de naam van Allah uit want alleen hij heeft het recht om leven te geven en te nemen. Alleen mannen mogen ritueel slachten; zij dienen zichzelf vooraf ritueel te reinigen.

Varkensvlees Varkensvlees en vlees van vleesetende dieren. Het varken is een alleseter en daardoor een onrein dier in de ogen van moslims. Orthodoxe moslims zullen ook geen producten eten of gebruiken die afkomstig zijn van een varken (bijvoorbeeld varkensvet, gelatine of borstels van varkenshaar). Verder vermijden ze producten en voorwerpen die met iets van een varken in aanraking kan zijn geweest. Bloed In welke vorm dan ook. Dit geldt ook voor bloedvattende gerechten, bijvoorbeeld biefstuk of ander vlees dat niet doorbakken is. Gelei Producten zoals gelei, waarin gelatine zit. Voorbeelden: verschillende soorten snoep en vlaaien. Dierlijke producten Dierlijke producten die afkomen van een niet-ritueel geslacht dier of een verboden dier verwerkt zijn (behalve roomboter). Bepaalde kaassoorten Kaas bevat het bestanddeel stremsel. Dit is afkomstig uit de maag van een kalf dat niet halal geslacht is.

Welk Vlees Mag Een Moslim Niet Eten De Islam kent net als het christendom een vastenperiode, de Ramadan. Tijdens deze periode mag er tussen zonsopgang en zonsondergang mag er niet gegeten en gedronken worden. De Ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest, dat drie dagen duurt. Elke moslim zal naar zijn eigen oordeel met de regels en voorschriften omgaan.

Wat als je varken eet als moslim?

Theologisch geen effect ‘De Koran verbiedt ons varkensvlees op te eten. Dat is haram, onrein. Maar theologisch heeft het geen effect als je zulk vlees achterlaat bij een moskee. Als dat gebeurt, pakken we het op en gooien we het weg.’

Is brood haram?

Alcohol en ethanol – Volgens de Islam is het gebruik van alcohol niet toegestaan, aangezoen het een invloed heeft op je hersenen en daarmee op het gedrag. Echter, toen de Koran werd geschreven, betekende alcohol hetzelfde als ethanol. Tegenwoordig betekent alcohol alle chemische stoffen met een -OH (of alcohol) groep, waarvan ethanol er één is.

 1. Helaas betekent alcohol in het dagelijks gebruik nog steeds meestal alleen ethanol, of een drank met daarin ethanol.
 2. Voor dagelijks gebruik en voor religieuze standpunten is alcohol dus hetzelfde als ethanol, maar chemisch is ethanol maar een van de vele alcoholen.
 3. Ethanol wordt gevormd bij de fermentatie avn een product door (voornamelijk) gisten.
You might be interested:  Hoe Lang Moeten Diepvries Boontjes Koken?

In de meeste producten komt maar een heel klein percentage alcohol voor, en deze concentraties hebben geen invloed op het gedrag, je merkt er niets van. Dit geldt voor producten als brood, yoghurt, kefir en vergelijkbare producten. Deze bevatten minimale hoeveelheden alcohol (bij brood wel redelijk veel in het deeg, maar bij het bakken gaat dit verloren), en zijn dus halal.

Het is onmogelijk om dronken te worden van deze producten. Producten waarbij wel een hoeveelheid ethanol gevormd wordt waarvan je in principe dronken kan worden, zoals bier, wijn en sterke drank, zijn haram. Azijn is een product dat traditioneel gemaakt wordt door verzuring van wijn oen een ander ethanol-houdende vloeistof.

Tijdens de fermentatie wordt het alcohol omgezet in azijnzuur door de azijnzuurbacteriën. Het eindproduct, azijn, bevat nog maar mininmale sporen van ethanol. Aangezien het onmogelijk is om van azijn dronken te worden, is azijn halal. Tegenwoordig wordt azijn ook chemisch gemaakt, waarbij geen ethanol wordt gebruikt, dit is dus ook halal.

 1. Traditionele azijn wordt daarom tegenwoordig vaak aangeduid als wijnazijn of met een andere naam.
 2. Deze azijnen hebben een iets andere smaak en kleur.
 3. Dit kan echter verwarrend werken, veel moslims denken dat er wijn, en dus ethanol, in het eindproduct zit.
 4. Dat is echter niet het geval en deze azijn is ook halal.

Suiker alcoholen zijn zoetstoffen, ook wel bekend als polyolen. In deze categorie vallen stoffen als sorbitol, xylitol en een aantal andere stoffen, allen met een naam eindigend op -itol. Deze producten worden gemaakt uit suikers, waarbij chemisch de zogenaamde aldehyd- of keton-groep (=O) is omgezet tot een alcohol (-OH) groep.

 • Hier staat het begrip ‘alcohol’ dus op een chemische verbinding, het heeft niets te maken met alcohol zoals in de Koran bedoeld, het bevat geen ethanol.
 • Suiker alcoholen zijn dus gewoon halal.
 • Discussie Ook bij alcohol speelt er een discussie in de islamitische wereld.
 • Het gaat hierbij om het gebruik van alcohol ergens in de productie van levensmiddelen.

Hierbij kan het gaan om het gebruik van alcohol als oplosmiddel (bijvoorbeeld voor additieven of aroma’s), of het gebruik van alcohol als schoonmaakmiddel. Voor het gebruik als oplosmiddel kan ethanol gebruikt worden, maar ook andere (chemische) alcoholen.

In het geval van een ander alcohol dan ethanol, geldt dat die niet verboden zijn, het product blijft dus halal. In het geval van ethanol als oplosmiddel geldt feitelijk hetzelfde als bij azijn en yoghurt. In het eindproduct is de alcohol niet meer aantoonbaar, je kan dus nooit dronken worden van het eindproduct, het is dus halal.

Er is echter een stroming binnen de Islam die aangeeft dat producten waarbij ergens in de productie alcohol is gebruikt makroeh zijn. Voor het gebruik als schoonmaakemiddel is geen bezwaar, aangezien er geen alcohol in het eindproduct aanwezig is. De discussie gaat vooral over het omgaan met een dergelijk schoonmaakproduct, niet om het uiteindelijke levensmiddel.

You might be interested:  Hoe Lang Moet Een Zakje Rijst Koken?

Wat mag een Marokkaan niet eten?

Religieuze maaltijdgewoontes De islam legt moslims speciale richtlijnen op waaraan ze zich moeten houden. Twee termen zijn daarbij belangrijk: halal en haram, Halal (Arabisch voor ‘rein, toegestaan’) geeft aan wat voor moslims toegestaan is en haram (Arabisch voor ‘onrein, verboden’) wat verboden is.

vleesproducten uit ritueel geslachte geoorloofde of toegestane soorten etenalle groenten, fruit, brood en andere graansoorten etenvasten tijdens de ramadaneten delen met anderen

Alles wat haram is, kunnen moslims niet eten of doen. Bijvoorbeeld:

varkensvlees, alcoholische dranken en niet-ritueel geslachte vleesproductenproducten afgeleid van varkens, zoals gelatine uit varkensbeenmergspecifieke soorten zeevruchten, afhankelijk van de islamitische leerschool die jouw klant volgt, voorbeelden van deze zeevruchten zijn: mosselen, garnalen, oesters, zeekreeften en krabbenvoedsel en drank tijdens de ramadan tussen zonsopgang en zonsondergang

Belangrijk om weten! Er is uiteraard een verschil tussen religieuze en culturele invloeden, Qua religieuze eetgewoonten kennen islamitische landen overeenkomsten in de do’s en dont’s (zie hierboven). Qua culturele eetgewoonten zijn er grote verschillen tussen bijvoorbeeld Turkije en Marokko omwille van o.a.

klimaat en geografie maar ook omwille van plaatselijke tradities. Zo worden in bepaalde streken van Turkije zeevruchten als onrein beschouwd en niet gegeten. Het kan dat landen in eenzelfde regio sterk overeenkomen qua culturele eetgewoonten maar niet qua religieuze invloeden. Zo eten ze in Israël gelijkaardige producten als in Libanon of Griekenland, maar volgens andere religieuze spijswetten klaargemaakt (halal of koosjer).

Tijdens de ramadan of islamitische vastenperiode onthouden moslims zich van eten, drinken en geslachtsgemeenschap van net vóór zonsopgang tot zonsondergang. De ramadan vindt plaats tijdens de negende maand van de islamitische kalender. Tijdens de nachten van de ramadan worden 2 tot 3 maaltijden geserveerd.

De ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest – dat 3 dagen duurt – waar moslims in groep uitgebreid en vooral zoet eten. Goed om te weten: deze tips zijn gericht op mensen die deelnemen aan de ramadan, maar ze geven jou als gezondheidsprofessional of medewerker van een sociale voedselvoorziening ook een beter inzicht in hoe je patiënten of klanten op een gezonde manier deze uitdaging kunnen aangaan.

Het is misschien een idee om deze tips ergens op te hangen in jouw voedselvoorziening, diëtistenpraktijk of wijkgezondheidscentrum tijdens de periode van de ramadan. Het concept van ‘halal’ roept soms vragen op. Voor gezondheidsprofessionals en medewerkers van sociale voedselvoorzieningen is het niet altijd even duidelijk wat precies halal is en wat niet.

 1. Een belangrijke vraag is: hoe strikt moet je het concept ‘halal’ afbakenen,
 2. Dit kan sterk verschillen van patiënt tot patiënt of van klant tot klant.
 3. Ijk je ‘enkel’ naar de ingrediënten, bv.
 4. Geen gelatine op basis van varkensbeenderen, geen varkensvlees, geen alcohol Of kijk je bv.
 5. Ook naar het wel/niet halal zijn van de slachtingsmethode? Sommige moslims zullen rundvlees dat niet halal geslacht is wel eten, anderen niet.

Vegetarische voedingsmiddelen zijn vaak interessant, omdat alle groenten, fruit, brood en andere graansoorten halal zijn. (Specifieke soorten) zeevruchten zijn voor sommige moslims halal, voor anderen niet. Dat hangt af van welke leerschool binnen de islam zij volgen.